Onsdag 14. desember 2016

2

Onsdag 14. desember 2016 •

Noen dager er det ekstra utfordrende

Underkjølt regn skapte såpe- glatte veger forrige onsdag, men noen kjører bil uansett vær. Heldigvis har avisbudet Dzintars Darzins både brod- der og kjetting i bagasjen.

Thea Romsås * thea@gjoviks-blad.no

Noen ganger er det litt ekstra kre- vende å være yrkessjåfør. Slik som det var forrige onsdag, da under- kjølt regn sørget for svært utfor- drende kjøreforhold i vårt distrikt. – Glatte veger betyr lange dager, sier avisbud Dzintars Darzins. Vanskelige kjøreforhold Det er onsdag 7. desember. Lenge før du og jeg så mye som har tenkt på å stå opp, starter Darzins dagen på andre sida av Mjøsa. Rundt klokka fem hver onsdagsmorgen er han på plass på Rudshøgda for å hente stabel på stabel med aviser som skal ut til gjøvikenserne. Nå er det hel- digvis ikke han alene som har ansvar for å levere Gjøviks Blad til alle husstander i kommunen, for det har sine utfordringer å være avisbud. Spesielt på vinter- føre. – Ruta jeg kjørte i dag tar van- ligvis seks timer. I dag brukte jeg åtte timer, sier Darzins. Utover dagen onsdag ble kjø- reforholdene nemlig vanskeligere og vanskeligere. Avisbudet hadde heldigvis fått unnagjort meste- parten av ruta før det ble for ille, men han har vært ute i vinteren før, og er derfor godt forberedt om det skulle skje noe. – Glatte veger eller svært store snømengder gjør det vanskeligere for oss. Derfor har jeg alltid med spade, kjetting, brodder og tau i bagasjen, sier han. Avisbudet forteller imidlertid at det er svært tidkrevende å bruke kjetting, ettersom man ikke kan kjøre med kjettingen på

Vinteren er ikke favorittårstiden til avisbud Dzintars Darzins. Glatte veger og store snømengder kan nemlig gjøre jobben hans litt vanskeligere.

resten av dagen.

helgene er det Aftenposten som skal ut til mange postkasser. – Det er ikke bare glatte veger som er utfordrende. Kommer det mye snø, blir det ofte trangt på småvegene. Og vi har jo ikke firehjulsdrift, så det hender vi må rygge opp bratte bakker, forteller pene har feil, og i tillegg er noe av arbeidet ikke godt nok utført. Kommunen har også et etterslep på drift og vedlikehold av den delen av gatelysnettet som ikke er byttet ut, samt at det også er mange nye lampepunkter. Gjøvik

han. Selv har han aldri kjørt av vegen med budbilen, men tauet i bagasjen kan likevel være godt å ha. – Det har hendt at jeg har hjul- pet andre som har vært uheldige og havnet i grøfta, så tauet må kommune skriver at de gjør det de kan for å holde farten oppe, blant annet ved å leie inn ekster- ne entreprenører, men at gjøvi- kenserne må forvente at det fremdeles vil være noen mørke lamper i tida framover.

være med, smiler han. Utover ettermiddagen onsdag og formiddagen torsdag var det svært glatt. Bergingsbilene hadde det travelt, og politiet ba etter hvert om at folk burde la bilene stå i ro. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Lise Bysheim Elton, født 1990, døde 21. november. Svein Erik Frydenlund, født 1944, døde 26. november. Kirsten Helene Mølbach, født 1931, døde 28. november.

Må rygge Darzins er fra Latvia, men har jobbet som avisbud i Norpost i fem år. Onsdager er det denne avisa du nå leser som skal leve- res, andre dager reklame, og i

Mørketida blir forlenget i Gjøvik

Gjøvik kommune har skiftet ut over 1.500 gatelykter i løpet av de siste to åra. Dette er primært gjort av miljøhensyn, men kom- munen skriver på sine hjemmesi- der at det ikke har vært helt pro- blemfritt. Mange av de nye lam-

Sommeren 2017 kan bli et høydepunkt

gjerne kommer igjen, og kanskje anbefaler området til venner og kjente. Her kan vi ikke legge oss fornøyde bakpå og tenke at heretter går alt av seg selv. Skibladner-effekten fra sommerens vakre ferd på landets største innsjø er noe som må vedvare. Nå er grunnlaget lagt for mange års framtidig satsing på rei- seliv. De som kommer hit allerede til sommeren bør bli møtt med åpne armer og store smil. De bør iallfall ikke bli møtt av sommerstengte dører fordi alle som jobber med lokale tilbud har reist på sydenferie...

Skibladner var selve trekkplasteret, og nyter naturlig nok godt av denne formen for reklame. På Skibladner- kontoret har de hatt travle dager helt siden sist som- mer, da Mjøsas hvite svane fosset inn i norske stuer via tv-apparatet. Rett på nyåret er det reiselivsmesser i inn- og utland, og også der vil Innlandet bli presentert som reisemål. Derfor er det av stor betydning at Skibladner-effek- ten utnyttes på best mulig måte. Vi må alle bidra til at det som møter disse nye turistene frister så mye at de

Vi synes det er fristende å tenke på sommeren når vinteren er som mørkest. Sommeren 2016 setter utvil- somt spor etter seg i det lokale reiselivet. Effekten av NRKs Skibladner-sendinger sist sommer ble akkurat så stor som det på forhånd var håp om. Vakre tv-bilder fra Mjøsa og distriktene rundt har hatt målbar effekt. Sommeren 2017 kan bli et nytt høydepunkt for reise- livsnæringen. Folk over hele landet har fått øynene opp for hvor spennende Innlandet er, og vil komme på besøk til oss.

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 14. desember 2016

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with