Onsdag 11. mai 2016

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

Alt innen glassrekkverk!

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 11. mai 2016 Nr. 19 • 15. årgang Nattbussen får en ny sjanse i sommer

Nekter å være misfornøyd

Også denne som- meren håper Nettbuss at gjøvi- kensere som skal på sydenferie vil sette igjen bilen hjemme. Fra slutten av mai til begynnelsen av sep- tember skal Knut Arild Johansen (bil- det) og de andre bussjåførene skysse charterreisende til Gardermoen om natta. I fjor ble tilbu- det testet ut for før- ste gang, uten den helt store sukses- sen. Likevel prøver Nettbuss igjen, blant annet fordi det i 2015 ikke ble mar- kedsført godt nok.

Foto: Odd Martin Hesjadalen

Arve Mehlum (76) har hørt at mange mener Biri omsorgssenter ikke fungerer godt nok. Det nek- ter han å godta, ettersom han selv bor der og trenger mye hjelp i det daglige. – Jeg skjønner ikke de som klager på tilbudet her, sier han. Side 7 Hunndalsdagene blir i år arran- gert fra 1. til 5. juni. Som en del av arrangementet skal den tidli- gere møteplassen i Hunndalen gjenoppstå. Folkeparken skal nemlig åpnes igjen med god, gammeldags dansefest lørdag 4. juni. Side 4 Parkåpning i Hunndalen

Side 5

Foto: Thea Romsås

Vår = hagetid! Japanspirea "#$%& !

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Kulethuja

Plantejord

Gjøco Herregård Maximal 1098;

Utfører profesjonell trefelling,

Yunik Woodcare Superdekk 14 år Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698;

! 80;

stubbefresing, fliskutting og bortkjøring. Vi er fullforsikret. Telefon 41 43 41 83 / 92 24 92 23

! 160;

! 149;

Snakk med fagfolk

Åpent: Hverd.: ....kl. 9-19 Pinsaften (lør): ...kl. 9-16 1.og 2. pinsedag.: ..........kl. 12-16

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

www.aashaug.no

www.aashaug.no

BLOMSTERDEKORATØREN

BLOMSTERDEKORATØREN

Gartneriet i Vestre Totenveg har åpent 1. og 2. pinsedag 12-18

Avd. Raufoss: 1. og 2. pinsedag 12-18 Avd. Gjøvik, Storg. 15: 2. pinsedag 12-18

Velkommen til en hyggelig plantehandel!

Gjøvik, ordretlf. 61 17 90 90 Avdelinger: Gjøvik, Storgata 15 ...... 61 17 90 90 Raufoss, Sagvollvn. 1 .... 61 19 06 90

Det blomstrer på Aashaug

Made with