Onsdag 21. september 2016

7

• Onsdag 21. september 2016 

Gjøvik-Lyn tapte på hjemmebane tene fra Trondheim fikk tildelt straffespark, som de omsatte til scoring. Herfra ble det mye jaging for hjem- melaget, og gjøvikenserne slet med å skape målsjan- ser. Det ble derfor er tung dag på stadion da trønderne reiste nordover tre poeng rikere. Det ser mørkt ut for FK Gjøvik-Lyn etter tapet på hjem- mebane. Det er ni poeng opp til den viktige 7. plassen på tabellen. Det er riktignok fortsatt 15 poeng å kjempe

for, men gjøvikenserne må ikke bare vinne de fem siste kampene for å unngå nedrykk; de er også avhengig av at flere andre lag taper alle sine resterende kamper. FK Gjøvik-Lyn spiller sin neste kamp på Tynset førstkom- mende lørdag, mens neste hjemmekamp blir mot Elverum lørdag 1. oktober.

Lørdag var det Nardo som gjestet kunstgresset på Gjøvik stadion. Gjestene åpnet best og skapte noen gode muligheter, men klarte ikke å finne nettmaskene. FK Gjøvik-Lyn kom etterhvert mer med, og hadde blant annet en svært god mulighet ved Feisal Ahmed Hassan, men Nardo-målvakten var på ballen, og lagene gikk til pause med stillingen 0-0. Det gikk imid- lertid ikke mange minuttene ut i andre omgang før gjes-

Steinerskolen bygger ut for ungdomstrinnet

I Fredevika er et helt nytt skolebygg i ferd med å ta form. Neste år kan ung- domsskoleelevene ved Steinerskolen Gjøvik-Toten flytte fra brakke til nybygg.

Skolen har ikke engasjert noen hovedentreprenør, men har flere forskjellige aktører som er invol- vert i byggeprosessen. Volden fungerer derfor også som et bin- deledd mellom skolen og de ulike entreprenørene. Ettersom Steinerskolen Gjøvik-Toten er en friskole, har de finansiert nybyg- get fra egen lomme. – Nybygget skal ikke hektes på det eksisterende skolebygget, men det foreligger selvfølgelig en utomhusplan som vil knytte de to byggene sammen. Vi tror det blir et fint møte mellom gam- melt og nytt, smiler Volden, som også kan fortelle at skolen har kjøpt tomta det nå bygges på av kommunen. Skjeve vinkler Det er arkitektfirmaet Kontur som har tegnet det nye skole- bygget, og arkitekten selv har nærmest spisskompetanse på hva en Steinerskole behøver, ettersom han selv har vært Steiner-elev. Det blir etter alt å dømme et nybygg i Rudolf Steiners ånd. – Vi vet jo at formene rundt oss påvirker kreativiteten, og et helt firkantet, hvitt rom er ikke

Thea Romsås * thea@gjoviks-blad.no

– Dette blir et nybygg for ung- domstrinnet, sier daglig leder Synnøve Eidsvoll ved Steinerskolen Gjøvik-Toten. Nedenfor det gule skolebygget i Fredevika skjer det nemlig store ting. Heisekrana er kommet på plass, og et nytt skolebygg er i ferd med å reise seg. Ferdig i 2017 Steinerskolen Gjøvik-Toten er både barne- og ungdomsskole, og kan i dag ha inntil 90 elever i de eksisterende lokalene. De eld- ste av disse, altså ungdomsskole- elevene, holder nå hus i en brak- kerigg i skolegården. Neste år kan de bytte ut brakke med nybygg. – Nybygget skal huse fire klasser og administrasjonen, og skal etter planen stå ferdig i janu- ar/februar neste år, sier lærer Per- Erik Volden.

Steinerskolen Gjøvik-Toten er i ferd med å bygge på, og daglig leder Synnøve Eidsvoll forteller at nybygget er først og fremst myntet på ungdomstrinnet.

så spennende. Derfor blir det litt skjeve vinkler og andre mor- somme detaljer, slik at vi kan fortsette med levende undervis- ning også her, sier Volden og Eidsvoll. Når nybygget står ferdig utpå nyåret må det først gjennom en liten periode med prøvedrift, Hunndalen er en av 11 avdeling- er i Norge. Maskinutleiefirmaet i Kontrollvegen inviterte til åpen dag nylig for vise frem hva de driver med. Mange hadde funnet vegen, og fikk demonstrert utstyr fra leverandører og sett på utstyr- sparken. Det vanket også serve- ring og underholdning på de besøkende. –Vi startet i 2008 med tre ansatte og omsatte da for fem- seks millioner kroner. I dag er vi 10 ansatte, og omsetter for 35 millioner kroner, forteller avde- lingsleder Ola Kjeldsberg om driften. De største kundene er naturlig nok de store entreprenørene, men

men Volden håper at elevene kan ta i bruk bygget en gang mellom vinterferie og påske i 2017. Og det passer jo fint, for Steinerskolen Gjøvik-Toten er faktisk 30 år neste år. – Fremdeles er det noen som er skeptiske til Steinerskolen, men vi er opptatt av samfunnet

rundt oss, går i dybden og setter ting i sammenheng. Det nye bygget er jo et tegn til omverde- nen at vi tror på det vi driver med og satser videre, sier rektor Eidsvoll, som forteller at utvi- delsen medfører at skolen vil ha kapasitet til å ta imot inntil 140 elever.

Omsetter for 35 millioner i Hunndalen BAS Maskinutleie AS i

Ungdomstrinnet holder i dag til i disse brakkene, og gleder seg helt sikkert til å flytte inn i det nye skolebygget i løpet av 2017.

Flere velger bussen

Ringruta har gjort flere endring- er i løpet av et drøyt år, og har nå flere avganger på kvelder og i helger, i tillegg til at bussen går om Bilitt på Østre Toten. Dette virker å ha gjort susen, for Opplandstrafikk kan melde at den trofaste bussen har hele 10.000 flere reiser hittil i år, altså

en solid vekst. Linje 151 mellom Gjøvik og Lillehammer er også populær, og kan notere 6.000 flere reiser. Totalt har Opplandstrafikk en vekst på hele 100.000 reiser hittil i 2016, og ifølge fylkeskommunens egne nettsider er det lillehamringene som busser aller mest.

Ola Kjeldsberg hos BAS Maskinutleie AS inviterte til åpen dag for å vise frem maskiner og utstyr. (Foto: Torbjørn Aurvåg).

maskinutleiefirmaet har også ei kjempeliste av privatkunder. Nedslagsfeltet er hele Oppland. – Det dreier seg mer mot leie- marked hos entreprenørene. Det er dyrt å eie, og når du leier har du nytt utstyr hele tida.

Privatmarkedet vokser også, sier Kjeldsberg. På utstyrslista finner man alt fra små håndverktøy, alle typer fyringsalternativer, lifter, brakker, stillas, trucker og gravemaskiner og mye mer.

Made with