Onsdag 6. juni 2018

6113 03 00 post@gjoviks-blad.no

For å beseire naturen må man lystre den.

Ring oss!

Francis Bacon

www.gjoviksblad.no

Flott skoleutstilling om naturkatastrofer

Trygve Merok hadde valgt seg jordskjelv som fordypningstema og utstilling. – Jeg har lært veldig mye om jordskjelv på disse ukene, og ikke minst hva jordskjelv kan føre med seg av sykdommer, vann- mangel og ødeleggelser, sier han.

Flom, tornado, tsunami, vulkanutbrudd.... Femte- klassingene på Gjøvik- regionen International School kunne velge og vrake i katastrofer da de hadde utstilling for med- elever, foreldre og andre. Dette var et tverrfaglig prosjekt der alle skolens fag ble dratt inn prosjektet for blant annet å vise i fram ulike studieteknikker og arbeidsmetoder og hvordan dra nytte av disse. I tillegg hadde de lærere som personlige veiledere. Siden all undervisning foregår på engelsk, ble utstillingen kalt PYP Exhibition, der PYP står for Odd Martin Hesjadalen * oddmartin@gjoviks-blad.no

«Primary years programme». Tema var i år «naturkatastrofer», der alle de 20 elevene i femte klasse kunne velge hver sin «naturkatastrofe» de ville fordy- pe seg i og lage en utstilling om. Oda Solbakken Bøe hadde valgt «flom» som sitt emne og hadde foruten informative plan- sjer på veggen, laget en fin modell av CC Gjøvik og flom- men som sterkt berørte kjøpesen- teret i 1995. Lært om katastrofer Som de andre medelevene visste også Oda lite om de ulike natur- katastrofene som kan ramme klo- den vår, men etter å ha arbeidet med emnet «flom» i seks – sju uker, har hun nå mye kunnskap

11 år gamle Oda Solbakken Bøe forklarer Shao-Fang Wen om flommen som rammet CC i 1995. Han viste stor interesse for den fine modellen hennes og hadde mange spørsmål omkring flommen.

om hva som forårsaker flom og hva det kan føre til av skader og kostnader. Derfor kunne hun for- telle de som så på utstillingen mye om dette. – Flom er jo også noe som rammer oss i Norge. Jeg så på TV at det nylig var flom i Glomma. Men jeg ville lage om en flom som har rammet byen jeg bor i for mange år siden, sier

Oda Solbakken Bøe. En som lenge studerte hennes utstilling og spesielt modellen over flommen ved CC, var en av foreldrene. Shao-Fang Wen var mektig imponert over hennes utstilling og hva de andre ungene hadde fått til. En skole i utvikling Utstillingen var bare stilt ut

denne ene skoledagen, noe som var litt trist når en som besø- kende kunne se alt arbeidet de hadde lagt ned i den og hva de hadde fått ut av hvert sitt kata- strofe-emne. Gjøvikregionen International School er en skole i utvikling. Etter tre års eksistens er det fort- satt økende interesse for skoletil- budet. – Vi har jo mange foreldre som jobber på NTNU, sykehuset og andre steder, slik at Gjøvik har blitt en internasjonal by, der mange foreldre velger å la barna gå på den internasjonale skolen her på Kallerud. Per i dag har vi 26 ansatte fordelt på 14 nasjoner. Det er kun fire lærere som har norsk som morsmål, forteller Business Manager Leif Olav Thoresen. – Dette skoleåret har vi 117 elever, men fra oppstart til høsten vil vi ha 146. Vi har kapasitet til å ta i mot enda flere på enkelte trinn. I alt har vi plass til 200 ele- ver, sier Leif Olav Thoresen.

• Gjøvik • Lena • Raufoss • Dokka Smerter i rygg eller nakke?

Sommeren 2018 flytter vi inn i splitter ny klinikk i etasjen over dagens lokale. Vi ønsker velkommen til både nye og eksisterende pasienter.

Våre kiropraktorer hjelper deg. Ta kontakt på tlf. 61 10 88 10. www.60gradernord.no

Tlf: 61 100 100 Hunnsvegen 5, 3. etg

resepsjon@gts.nhn.no gjøviktannlegesenter.no

NY TOPPMODELL! ENERGIKLASSE A+++

Utskifting av oljekjele! 50 års erfaring med varme !"# $% $ & %

Det ypperste innen Japansk ingeniørkunst!

• 3100W ved -25°C • Testet til -35°C i uavhengig lab. • 4 unike farger 23.900,-

ÅRETS NYHET

Rentefri avbetaling 24 mnd. 996,- pr mnd.

Ring for gratis befaring og tilbud på utskifting!

Thomasdalen 2 - 2818 Gjøvik - tlf. 61 13 35 55 - www.gvs.no

Made with FlippingBook - Online catalogs