Onsdag 28. november 2018

5

• Onsdag 28. november 2018

Bedre fylkesveger i Gjøvik

Skal merke mer i Mjøsa

en sju kilometer lang strekning mellom Haug kirke og Øverby i Vardal blitt utbedret for til sam- men cirka 21 millioner kroner. Langs deler av vegen har vegvesenet også hogget en del trær for å gi bedre sikt og økt trafikksikkerhet. En 13 kilometer lang strekning mellom Snertingdal og Gry i Østsinni i Nordre Land har blitt utbedret for 21 millioner kroner.

te midler som forbundet har, og fra 2013 fram til i år er det brukt i underkant av 250.000 kroner til merkearbeidet. Selve arbeidet er utført på dugnad. Nå søkes det om støtte fra kommunene som grenser mot Mjøsa.

I november avslutter Statens vegvesen det omfattende arbeidet på til sammen 14 fylkesve- ger i Oppland. Tiltakene som blir fullført i år har en kostnad på til sammen 110 millioner kroner. I stedet for å bygge nytt, har fylkeskommunen sat- set på vedlikehold. I år er det særlig fylkesveger i Gausdal og rundt Gjøvik som har blitt ferdig utbedret for pengene som fylkeskommunen har satt av til tyngre vedlikeholdstiltak. I Gjøvik har

Mjøsa båtforbund er en felles interesseorganisasjon for båt- folket på Mjøsa og tilliggende vassdrag. Forbundet driver med oppsetting av sjømerker i Mjøsa, noe som er kostnads- krevende. Merkeprosjektet er så langt finansiert av oppspar-

Stinne julebord før åpning av kjelleren

Det nærmer seg klart for å invitere til kjellers på Fahlstrøm Bar & Grill. Med bortbestilte julebordshelger ut året er det ingen grunn til å gå i kjelleren for eierne.

minnestund. Halvannen million kroner er nå investert i kjelleren for å gi flere sitteplasser, en liten bar og fire nye toaletter. – Vi har hentet fram igjen og tatt vare på gamle malte vinduer fra gården var ny i 1920, sier Berntsen. Han forteller at det tid- ligere var glassbyggerstein på fortauet utenfor som ga dagslys inn vinduene i kjelleren. De skjø- re vinduene har fått lyssetting på baksiden, og beskyttelse med herdet glass foran, og utgjør en viktig del av helheten for kjeller- lokalet. – Vi har vært opptatte av å gi den samme atmosfæren som vi har ellers, og at man ikke skal føle at man blir stuet bort i en kjeller, sier Berntsen. Det er nå siste innspurt for å kunne åpne kjelleren lørdag, forutsatt at brukstillatelse går i orden. Forsatt økning I 2017 økte restaurant- og uteste- det omsetningen med to millio- ner kroner. – Vi øker også i år, til tross for en varm sommer som ble elendig for restauranten, sier Berntsen, og legger til at barvirksomheten rettet opp noe. – Vi har en vanvittig omset- ning av cocktails, som vi er blitt kjent for, sier Berntsen, og anslår at fordelinga er cirka 50/50 mellom restaurant og barvirk- somheten nå. Fahstrøm Bar & Grill er også nominert til Gaselle-prisen for 2018. Kåring av vinner fant sted etter at Gjøviks Blad gikk i tryk- ken i går.

Ragnhild Fladsrud * ragnhild@gjoviks-blad.no

– Det har gått over all forvent- ning. Det er jo gøy når vi åpner kjelleren og har solgt ut, og har venteliste i restauranten alle fre- dager og lørdager fra nå og ut året, sier daglig leder Vidar Berntsen. Sammen med Steffen Hellum eier han Fahlstrøm Bar & Grill. I restauranten er det gjort omrokkeringer, både for å erstat- te tapte sitteplasser grunnet ny trapp ned til den nyrenoverte kjelleren, og for å få plass til så mange sultne julebordsgjester som mulig av de som ønsker seg hit i desember. Lukkede selskaper Fahlstrøm har til nå hatt en kapa- sitet på 96 spisegjester. Når er kjelleren renovert, og det vil gi 42 nye spiseplasser. – Utvidelsen vil også gi oss en helt annen mulighet til å ha luk- kede selskaper enn før. Dette er noe vi har hatt forespørsler om, som ikke har vært så lett å få til slik det er i dag. Vi har ikke ønsket å lukke restauranten helt for andre, og nå har vi mulighet til å få til begge deler, sier Berntsen. Utenom restaurantens vanlige åpningstider har de hatt et variert utvalg av arrangemen- ter, fra 40- og 50-årslag, til bar- nedåp, konfirmasjoner og også

Daglig leder Vidar Berntsen nærmer seg klar for å slippe folk til kjellers på Fahlstrøm Bar & Grill. Allerede før åpninga er alle fredager og lørdager bortbestilt til sultne julebordsgjester.

En uvanlig morsom julekonsert

Østre Toten Kulturhus Skreia 13. des 18:30 - UTSOLGT! 21:00 - EKSTRASHOW!

Ny kjøkkensjef, Emmet Dicaprio, har julemenyen klar, og Vidar Berntsen har gjort noen midlertidige omrokkeringer i lokalet for å huse så mange gjester som mulig.

www.ticketmaster.no / 815 33 133

Made with FlippingBook flipbook maker