Onsdag 9. januar 2019

2

Onsdag 9. januar 2019 •

Klart for oppstart for frivilligsentralene

Med to nyansatte på plass er Gjøvik frivilligsentral i startgropa med sine to nye avdelinger i Biri og Snertingdal. Ragnhild Fladsrud * ragnhild@gjoviks-blad.no Bodil Engen og Anne Toril Klette startet 1. januar opp i hver sin 20 prosent stilling som ledere for Gjøvik frivilligsentrals nye avdelinger på Biri og i Snertingdal. Snertingdal og Biri Engen, vil ha tirsdag som sin faste dag hvor hun vil være til- gjengelig på Røde Kors-huset, også kalt «Daffer’n» på Biri. Klette vil etterhvert få det nye flerbrukshuset, som er under oppføring, i Snertingdal Nærmiljøpark, som en base. – For min del vil det nok ikke bli en fast dag eller tidspunkt som jeg vil sitte der, men at jeg kan kontaktes på telefon og avtale møter, sier Klette, som vil bidra som en igangsetter og i startfasen av nye tilbud, eller som en ressurs- person i større prosjekter. – Hva vil skje framover? – Vi er helt i startgropa. Først vil det være viktig å kartlegge og få oversikt over det som finnes av frivillige tilbud i Snertingdal og på Biri i dag. Vi trenger også innbyggernes innspill om hva de ser behov for, oppfordrer Solveig Rønningen, som er leder for Gjøvik Frivilligsentral, som nå teller fem avdelinger med Sentrum, Øverby, Hunndalen, Biri og Snertingdal. – En del aktiviteter kan også adopteres fra andre avdelinger til Biri og Snertingdal. Vi har i dag et godt tilbud rettet mot små barn og eldre. Flere aktiviteter for barn og ungdom, samt å få flere

Med to ledere på plass er Solveig Rønningen, i mid- ten, i Gjøvik Frivilligsentral startklar med nye avdelinger i Snertingdal og Biri. avdelinga på Biri med Røde Kors- huset som base. Anne Toril Klette er leder i Snertingdal, og vil bli tilknyttet det nye flerbrukshuset som er under bygging i Snertingdal Nærmiljøpark. Bodil Engen, til høyre, vil lede

frivillige ungdommer, vil være en viktig satsning framover, sier Rønningen. Gode krefter Frivilligsentralen er i sving med nye nettsider, og her vil de to nye avdelingene få sin plass, hvor det vil være naturlig å få på plass en oversikt over hvilke tilbud som finnes i de to bygdene. – Alle er ikke på nett, så vi må også sørge for at vi når disse, til- føyer Klette. De to nye lederene er skjønt enige om at noe av det første som må skje er å invitere til et åpent informasjonsmøte. – Det vil være viktig å spille på de gode kreftene som er i sving i dag. Det gjøres mye fri- villig arbeid som nærmest tas for gitt, og det vil være viktig å aner- kjenne disse og være en lagspil-

ler, sier Klette om sin oppave som leder av avdelinga i Snertingdal. Utenforskap, ensomhet og psykisk helse er samfunnsutfor- dringer det er viktig huske på. – Om man står utenfor arbeidslivet en periode er det fortsatt mye man kan bidra med. Gjennom å bidra som frivillig, kan dette gjøre at man føler seg mer verdt. Det er ikke så mye som skal til, mener de tre damene. De to nye avdelingene vil gi en ny inngangsport for enkeltpersoner som gjerne kunne tenke seg å bidra, uten å være knyttet til et lag eller en forening. Med morsmelka Engen er nestleder i Redalen Røde Kors og aktiv i hjelpekor- set, og er på jakt etter flere frivil-

lige som kunne tenke seg å hjel- pe til med det nye ungdomstilbu- det Møteplassen, som starter opp på Daffer’n 16. januar. – Jeg har jo ei mor som er aktiv i sanitetsforeninga i Redalen så jeg tenkte jeg skulle høre med dem. Og moren din er vel ganske aktiv i sanitetsfor- eninga i Snertingdal vel, lobber Engen. – Ja, det kan vi godt si at hun er, sier Klette. Begge har fått fri- villighet og dens betydning inn med morsmelka. Det er fint å ta med seg inn i jobben de skal gjøre. – Det var også viktig å ansette noen som hadde god kjennskap til Biri og Snertingdal, som vet hva det går i og i tillegg kjenner frivilligfeltet godt, sier Rønningen.

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Inga Marie Austdal, født 1934, døde 10. desember. Jan Austdal, født 1937, døde 10. desember. Bjørg Marie Erlimo, født 1943, døde 17. desember. Sigmund Haug, født 1941, døde 20. desember. Ena Merete Jacobsen, født 1980, døde 16. desember. Knut Løken, født 1940, døde 17. desember. Kåre Reinli, født 1949, døde 27. desember. Knut Gunnar Sønsthagen, født 1944, døde 22. desember.

Ingvild Flugstad Østberg syntes etter seieren i Tour de Ski at det var en stor dag for henne. Det har hun selvsagt rett i, men det var også en stor dag for en stolt hjemkommune. Vi bøyer oss i hatten og alt annet de gjør i skikretser. Dette var suverent, Ingvild, gratulerer så mye! Suverent, Ingvild

Reiselivet i Innlandet

det er omvendt, så er det kunstig at det skal eksistere grenser. Han ser ingen gren- ser, bare et spennende omland. I det nye samarbeidet deltar ni kommuner, og det blir dermed en slagkraftig organisa- sjon. Vi synes reiselivssjefen har et godt poeng når han peker på de korte avstan- dene vi tross alt har rundt Mjøsa. Her er det viktig å jobbe sammen og se mulighetene, ikke begrensningene. Så får turistene komme sørfra, nordfra eller fra andre him- melretninger, alt etter hva som passer dem.

Da denne nyheten ble kjent, var ikke Hamar-ordføreren helt fornøyd, skal vi tro et intervju med lokalavisa på Hamar. Han uttalte da at dersom Ringsaker mener de får flest turister fra vestsiden av Gjøvik, så er dette samarbeidet et naturlig valg. Samtidig la han til at han trodde de fleste turistene kom sørfra på E6 og Dovrebanen. Vi mener det er på høy tid å etablere Visit Innlandet, og ikke minst tenke på det kom- mende fylket som én region. At Ringerike også er en del av pakka, bør vi se på som en bonus. Om turisten står i Ringsaker eller på Hamar og ser over til vestsida av Mjøsa, eller om

Snart blir det reiselivssamarbeid på tvers av Mjøsa. Siden 1990 har det vært drevet rei- selivsarbeid med Gjøvik og Toten som utgangspunkt, og så har nye deler av Østlandet kommet inn under paraplyen. Dermed har det endt opp med det håpløse navnet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike reiseliv. Fra 1. mars heter det heldigvis Visit Innlandet. Det siste tilskuddet i familien er Ringsaker kommune. Den store innlands- kommunen med omfattende turisme fant det naturlig å se vestover for et samarbeid. Ringsaker kommune hadde lenge hatt et ønske om et felles regionalt reiselivssel- skap rundt Mjøsa.

www.gjoviks-blad.no

Vi håper Visit Innlandet etter hvert kan utvides.

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 9. januar 2019

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online catalogs