Onsdag 9. januar 2019

6113 03 00 post@gjoviks-blad.no

Jeg skriver ikke moderne musikk. Jeg skriver bare god musikk.

Igor Stravinskij

Ring oss!

www.gjoviksblad.no

Nå byr de på gratis onsdagskonserter

Tre som er klare og gleder seg til nye månedlige lunsjkonserter, først i kultursente- ret i dag og siden fem i bibliotekets lokaler. Gjøvik Trio består av, fra høyre, Mira Hsin- bei Sagmoen, Marieke Bettman og Ida Marlene Christensen. Til venstre står arran- gementsansvarlig i biblioteket, Siri Lindstad.

Gjøvik Trio er en direkte etterkommer etter Gjøvik strykekvartett, som en profe- sjonell kammermusikkgrup- pe, tilknyttet Gjøvik kunst- og kulturskole. Foran dem står seks nye gratiskonserter i samarbeid med Gjøvik bibliotek og litteraturhus. Samtidig som de stadig gir gratis- konserter rundt om i alt fra barne- hager til sykehjem, underviser de elever. – Det er en utrolig luksus å bare møte opp på biblioteket og få en halvtime med gratis klassisk musikk. Hvert år legger de lista litt og litt høyere, og utfordrer både seg selv og publikum, sier arran- Odd Martin Hesjadalen * oddmartin@gjoviks-blad.no

gementsansvarlig Siri Lindstad ved Gjøvik bibliotek og litteratur- hus. -Vi ønsker å levere på et høyt musikalsk nivå. Det er vårt mål hele tida, sier cellisten Ida Marlene Christensen. Sammen med Marieke Bettman på fiolin og Mira Hsin-bei Sagmoen på klaver, har hun lagt opp til seks månedli- ge lunsjkonserter utover vinteren og våren. Alle er lagt til onsdager midt på dagen. Fem av dem hol- des i bibliotekets lokaler, mens den første, som er i dag, er lagt til Kulturtrappa inne i Gjøvik kultur- senter, 9. januar. – Her blir det musikk fra Tchaikovskys ballet «Nøtteknekkeren», som en for- smak på Gjøvik symfoniorkesters konsert 20. januar, der de skal

framføre all musikken fra denne vakre balletten. To av trioens musikere er også med i orkesteret, forteller Ida Marlene Christensen. I Gjøvikhallen er også danser Katrina Stewart med. Ubesvart kjærlighet 13. februar, dagen før Valentin- dagen, vil Gjøvik Trio markere denne og kjærligheten med å spil- le musikk av Grieg og Ole Bull.

Alt knyttet opp mot historien om den unge Bjørnstjerne Bjørnson som gjorde sine hoser grønne med sine kjærlighetsbrev til Augusta Mjøen på Gjøvik gård. En kjærlig- het som aldri ble gjengjeldt, fordi foreldrene holdt brevene unna dat- teren. Bjørnson var nok ikke noe godt parti for den unge Augusta, mente foreldrene. Denne, som de resterende kon- sertene, er lagt til biblioteket.

Som en «teaser» til Gjøvik symfoniorkesters vårkonsert, vil trioen 20. mars spille musikk av Mozart og Schubert. Da kan du høre musikk for trio-besetning av disse komponistene. Under selve symfonikonserten senere i måneden vil også sopra- nen Gunda Marie Bruce synge. Ukjent komponist Gunda Marie Bruce dukker også opp som solist i biblioteket når tri- oen 24. april byr på musikk av Händel og Mozart. Konserten er i forbindelse med Sparre Olsen- dagene helgen etter. Få kjenner til komponisten Walter Rabl (1873 – 1940). Men det blir det en mulighet til når Gjøvik Trio spiller musikk av ham og av mer kjente Georg F. Händel, 22. mai. Et utvalg elever fra Gjøvik kunst- og kulturskole får 22. juni sjansen til å spille med når trioen avslutter sesongen med et fordypningsprosjekt med elevene. Hva de skal framføre, er ennå ikke avgjort. Elevene som får bli med, er plukket ut av trioen og vil delta på øvelser forut for konserten. – For oss på biblioteket er det bare å sette fram stoler, trakte kaffe og servere. Det bruker å være godt med folk på disse lunsj- konsertene, sier Siri Lindstad.

Gjøvik Trio besøker ofte

sykehjem, som her på Sørbyen, og spiller for beboerne. En som likte det hun hørte var Birgit Hagebakken. Her sammen med Marieke Bettman, Mira Hsin-bei

Sagmoen og Ida Marlene Christensen.

Trondhjemsveien 8, 5. etg. - Tlf. 61 13 08 25. Vi er et tannhelseteam med bred erfaring og kan tilby alt innen tannhelse, implantatbehandling og kirurgi. Vi tilbyr behandling under lystgass for de med tannlegeskrekk. Time på kveld og lørdag etter avtale. www.mjostannlegene.no Ditt smil – vårt ansvar!

Flere kløverturer fra Skogtun

Nedre Snertingdal sanitetsfor- ening hadde en vellykket høst med lavterskel turtilbudet kløver- turer. Det hele startet opp nær- mest som et prøveprosjekt med fire datoer, og sanitetsdamene har nå bestemt at de vil fortsette til-

budet i det nye året. Turtilbudet har torsdag som fast dag og avsluttes med kaffespleis på Skogtun. Datoene som gjelder er 24. januar, 7.,14. og 28. februar, 14. og 28. mars, 11. og 25. april, samt 9. og 23. mai.

Made with FlippingBook - Online catalogs