Onsdag 9. januar 2019

3

• Onsdag 9. januar 2019 

Stort oppdrag med nytt vegkryss ut på anbud

meter motorvegbru over Storgata, to rundkjøringer, ny parkering for pendlere og kommunaltekniske arbeider. – Oppdraget bør være av interesse både for lokale og regionale entreprenører. Vi mener konkurranse med forhandling er en hensiktsmessig metode for å kunne velge den beste til å bygge Moelvkrysset, sier Moshagen. Det nye krysset i Moelv skal stå ferdig innen utgangen av 2020

fra Kolomoen til Moelv. – Utvikling av Moelvkrysset fra to til fire felt blir et spennende og krevende oppdrag. Sikker og god iva- retakelse av alle trafikanter samt ivaretakelse av naboer blir en viktig del av oppgaven, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet. Oppdraget omfatter blant annet bygging av cirka 1.100 meter firefelts motorveg for 110 kilometer i timen i alle ramper og tilkomster til og fra E6, cirka 70

Spørsmålet om hvem som er den beste til å bygge det nye E6-krysset i Moelv er sentralt for Nye Veier når de nå i januar starter jakten på entreprenør for oppdra- get. Utbygging av krysset har en antatt verdi på 150–200 millioner kroner. Nye Veier mener konkurran- sen bør være interessant både for lokale og regionale aktører. Utbygging av nytt motorveikryss på E6 i Moelv inn- går i utbyggingsprosjektet av 43 kilometer firefelts E6

Skrev brev og fikk sparkføre i julegave

Et brev til kommunen hjalp på sparkføret for seks år gamle Amelia Camilla Markeng i Nordbyen. Nå strør de ikke hele vegen, slik at fortsatt blir mulig å bruke spark.

gate. Hun bor to bakker nedenfor Amelia i Nordahl Griegs veg. Det er en glimrende sparkveg for noen som vil på besøk. To dager før kommunen strød- de i gata ble hun sparkeier. Amelia fikk så vidt prøvd den før strøbilen kom. Hun ville gjerne stoppe strøbilen, men det er ikke så lett. Et brev til kommunens strøarbeidere ble løsningen. Etter en liten samtale med bestemor- mor tok hun fargeblyantene fatt. – Spare en liten stripe Hun lurte fælt på hvorfor noen hadde strødd sand på vegen. Da kan en jo ikke sparke. Men Gjøvik kommune har nå utvidet området for en sammenheng- ende fartsgrensesone 30 på sør- siden av Hunnsvegen fra sen- trum og opp til og med Jørgen Moes gate. Berørte gater i det aktuelle området er; Bakkegata,

bestemormor hadde svar. Når det blir glatt på vegen, er det lurt å strø sand så de som går ikke sklir og faller, brekker armer og bein. Det kan bli glatt for bilene også. Amelia synes det er fint at det ikke blir farlig å gå. Det er viktig, men hvorfor strø hele vegen? Å spare en liten stripe til alle med spark hadde vært fint. Jørn Håvard Øversveen, sjefen for vegstrøinga svarte straks på brevet fra Amelia. Han er vegfor- valter og vegsjef i kommunen. Han skjønte at det kunne være vanskelig å bruke spark når det blir strødd grus på vegen. Det er mange som ønsker grusing også, Fjellstien og Siggeruds gate. – Dette ble gjort i forbindelse med at Statens vegvesen innførte 30-sone i Hans Mustads gate, og vi så det som naturlig å utvide denne sonen videre opp mot Hovdetjernet, opplyser Øystein Skinnerlien, fagleder trafikk i Gjøvik kommune.

men Øversveen hadde snakket med de som strør grus og bedt dem ta litt hensyn. Han kan ikke love at det blir kjempebra hele tiden, men vil prøve. – Det er alltid noen justeringer når snøen kommer. Vi har mye veger. Da er det alltid noen småt- terier som oppstår, sier Øversveen. Tar hensyn Men det er ikke vanlig å få slike henvendelser. Han skjønner godt problemet til Amelia. – Det er kjempefint at noen vil bruke spark. Vi tar slike henven- delser på alvor. Vi må strø også, men det går an å ta litt hensyn der vi får det til, slik at noen får litt glede av sparken også, sier Øversveen. Forslaget til Amelia var godt,

synes han, og tar med seg det videre. Nå håper han det ikke blir behov for så mye grusing i vin- ter, og at det blir mye flott spark- føre. Øversveen ønsker Amelia lykke til med sparksesongen.

Amelia Camilla Markeng (6) ante uråd da kommunen strødde i gata. Sorgen var nemlig stor da den planlagte sparkturen ikke kunne gjennomføres. Men et brev til kommunen hjalp på spark- føret. Like før jul fikk seks-åringen en brukt spark av noen naboer til bestemormor Marit B. Kolstadbråten i Johan Sverdrups Ny sesong for formiddagstreff Diakoniutvalget har datoene klare for første halvår av det faste formiddagstreffet i Seegård kirke i Snertingdal. Disse er mandagene 28. janu- ar, 18. februar, 25. mars, 29. april og 27. mai. Her ønskes man velkommen til et hygge- lig sosialt felleskap med Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Utvidelse av 30-sone

Brevet Amelia skrev til Gjøvik kommune.

Gjøvik: Marcus Thranesgt. 4, Tlf.: 61 15 05 80 Toten: Tlf.: 61 19 84 50 www.begravelsesbyraaet.no w.trostrudb gravelse

Begravelsesbyrået G jøvik Toten

bevertning, allsang, andakt eller foredrag og åresalg.

Bassengvegen, Tjernvegen, Hovdevegen, Per Sivles veg,

Trostrud

Made with FlippingBook - Online catalogs