Onsdag 9. januar 2019

4

Onsdag 9. januar 2019 •

Kløverturer i Øvre Snertingdal

All stans er forbudt i Storgata På grunn av bortkjøring av snø blir det all stans forbudt i Storgata fra krysset i Heimdals gate til Sommerfeldts gate. Dette opplyser Gjøvik kommune på sine facebooksider. Forbudet gjelder til skiltene er tatt ned.

– Tirsdagsturene vil være på ulike uker framover, informerer Ekerhaugen. Tidspunktet vil være det samme, men opp- møtested vil være forskjellig. Første tur, samt 26. februar, 9. april og 24. mai møtes man til tur fra Lindheim, mens 29. januar, 12. mars, 23. april, og 4. juni er det bussgarasjen som gjelder. 12. februar og 7. mai går turen fra Bruflat. – En søndag i måneden blir det tur på dagtid fra Lindheim, med kaffeservering etter turen, forteller Ekerhaugen. Januarturen er nå på søndag.

Øvre Snertindal sanitetsforening har programmet klart for en ny sesong med kløverturer. Dette er et lavterskelltilbud hvor man møtes og går en tur sammen. – Vi har hatt dårlig oppmøte, men vi gir oss ikke så lett, sier leder Marit Ekerhaugen i Øvre Snertingdal sanitetsforening. Kanskje råder nyttårsforsetter som kan gjøre det lettere å lokke innbyggerne øverst i bygda ut på tur denne gangen? Tirsdag er hvertfall første mulighet, hvor det blir kveldstur med oppstart fra Lindheim.

De planlegger rutene i Norge fra Gjøvik

Når du reiser med trikken i Oslo eller skal ta Bybanen i Bergen, eller sitter fast i ferjekøen i Lofoten, er det godt mulig Espen Martinsen og Beate Paulsrud har stått for ruteplanleggingen. Med kontor i Gjøvik har de to analytikerne skikkelig teft for markedsanalyser, strategi, rute- planlegging og optimalisering av rutenettverk. Espen Martinsen er utdannet siviløkonom og har bakgrunn fra Norwegian, Ruter og Oslo Sporveier, og har 10 år bak seg med markedsanalyser og rute- planlegging. Som gjøvikgutt kom han hjem igjen i 2014 og startet selskapet Strategisk Ruteplan AS, og i fjor fikk han med seg sivil- økonom Beate Paulsrud fra Hunndalen på reisen. Etterspørsel Strategisk Ruteplan er et konsu- lentselskap innen samferdsel med fokus på kollektivtrafikk, ferje og luftfart. – Vi opplever etterspørsel etter de tjenestene vi leverer. Ambi- sjonen vår er å sette kundene i posisjon til å realisere det grønne skiftet. Kort sagt jobber vi med å forbedre kollektivtilbudet og nå flere reisende, og tilby mer miljø- vennlige løsninger, sier Martinsen. Det kan være buss, tog, ferje, trikk eller T-bane. – Vi kartlegger blant annet hvor boligutviklingen kommer Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Med kontor i Gjøvik har Espen Martinsen og Beate Paulsrud i Strategisk Ruteplan AS skikkelig teft for markedsanalyser, strategi, ruteplan- legging og optimalisering av rutenettverk. På kundelista finner vi blant annet de mest toneangivende transportselskapene i landet.

og hvor folk reiser. Arbeidsreiser drar mange reisende. Vi bruker data fra flere kilder og analysene blir stadig mer digitale, forklarer Paulsrud. Bedre kollektivtilbud På kundelista finner vi blant annet de mest toneangivende transportselskapene i landet. Flere av kundene har selskapet langsiktige rammeavtaler med. – Vi har rammeavtaler med Skyss i Bergen, også i Nordland

og i Agder. I Bodø jobber vi med en ny kollektivplan for byen. De skal flytte flyplassen sin, og er i ferd med å få til spenstige ting. I Kristiansand har vi levert trafikk- planer med forslag til hvordan linjene skal gå og hvor ofte, for- teller Martinsen. Resultatene lar ikke vente på seg. – De byene som gjør det best, tør å satse, erfarer ruteplanleg- gerne i Gjøvik. Selskapet jobber også med lokale prosjekter, blant annet i Vestre Toten og på Hamar. – Trafikkmengden gjennom Raufoss sentrum er nå nesten

like stor som før riksveg 4 ble lagt om. Vi har bidratt med å planlegge nytt bybusstilbud på Hamar som kommer i 2020. For et stort mediekonsern jobber vi med optimalisering av rutene til avisbudene, forteller Martinsen. Tett samspill Kontorlokalene til Strategisk Ruteplan finner vi i Nedre Torvgate, som de mener er byens mest attraktive kontorlandskap - NT6 - der flere bedrifter har eta- blert kompetansemiljø innen inn- ovasjon, teknologi og kommuni- kasjon. Dette i tett samspill med næringsliv og NTNU. Flere av NHOs medlems- bedrifter har uttrykt bekymring. Medlemsbedriftene melder om at de ser useriøs konkurranse som en stor og økende utfordring. – Det vi er bekymret for, er konsekvensene arbeidslivskrimi- naliteten kan få for bedriftene, samfunnet og for velferdsstaten. Arbeidslivskriminalitet får

Martinsen og Paulsrud ønsker også å utvikle faget, og foreleser blant annet på NTNU Gjøvik. – Vi har hatt gleden av å bygge opp et fag innen transport- økonomi og transportplanlegging på NTNU. Vi både underviser og veileder studenter, sier Martinsen. Som et lite selskap er Strategisk Ruteplan avhengig av å samar- beide med andre fagmiljøer. – Vi ønsker å styrke oss. Vi vil gjerne samarbeide med de flink- este. Vi må nødvendigvis ikke vokse, men å få tak i den rette kompetansen, avslutter Martinsen og Paulsrud. konsekvenser for hver enkelt arbeidstaker som kan miste job- ben i konkurranse mot kriminel- le, og for den lille håndverks- bedriften på hjørnet som ikke får oppdrag. Ofte må store leveran- dører til det offentlige selv drive etterforskning, fordi det offent- liges kontrollmekanismer ikke fungerer godt nok, vet lederen for NHO Innlandet.

Bekymret for arbeidslivskriminalitet Hvert år forsvinner omkring 28 milliarder kroner til arbeidslivs- kriminalitet. – Dette er rett og slett ran av Innlandet.

fellesskapet og penger vi kunne brukt på skoler, sykehjem og veier. I tillegg betyr det en urett- ferdig konkurransevridning i næringslivet der de seriøse virk- somhetene blir taperne, mener Jon Kristiansen, leder i NHO

Når du reiser kollektivt i Oslo, har blant annet Espen Martinsen og Beate Paulsrud hatt en finger med i spillet.

Made with FlippingBook - Online catalogs