Onsdag 23. januar 2019

2

Onsdag 23. januar 2019 •

Sosialt trimtilbud for seniorer i Snertingdal

Flere er godt i gang med det nye trimtilbudet som har startet opp for seniorer i Snertingdal. Sosialt er det også. Ragnhild Fladsrud * ragnhild@gjoviks-blad.no Det durer jevnt i spinningsyklene i kjelleren på Snertingdal Trimsenter. – Du har ikke noe så det blir litt mykere å sitte på setet vel? Jeg er så tynn i ræva, smeller det kontant fra Odny Bråten, til stor forlystelse for gjengen med tre- ningsklare seniorer og Mai Tove Sveum som står for ei kort opp- varmingsøkt på sykkelsetet. Variert trim Det har ikke vært noe eget tre- ningstilbud for seniorer i Snertingdal, den senere tida. Trimsenteret i bygda, som gjerne ønsket seg mer aktivitet i senteret også på dagtid, tok ansvar. De har nå startet opp et tilbud om seniortrim, som er åpent for alle. – Vi vil ikke ha noen unødven- dige lårhalsbrudd i bygda vår, sier Sveum, som er leder for trimsenteret med sju års fartstid i bygda og et variert tilbud fra egen ungdomstrening, til saltimer og seniortrim.

Et nytt tilbud om seniortrim er godt tatt i mot i Snertingdal. Bak fra venstre: Ulf Haug, Roy Johansen, Dagrun Havro, Kjellaug Øverstad, Odny Bråten, Synnøve Brobakken, Eli Nordseth og Sofie Brennhagen. Foran t.v Heidi Aalseth og Mai Tove Sveum ved

Snertingdal Trimsenter.

Seniortrimmen har to hovedfor- mål. Det skal være en sosial møte- plass med trening som bidrar til at man får bedre balanse, bevegelig- het, styrke og kondisjon, slik at man står bedre rustet til livets hverdagsaktiviteter. Denne freda- gen er tredje økt med den ukentli- ge seniortrimmen i gang. Etter en kort oppvarming på den mer eller mindre behagelige spinningsykke- len, leder Heidi Aalseth an dagens program, med opplæring og bruk

av ulike treningsapparater. – I dag har vi dette på program- met, mens andre ganger er vi i salen oppe med egenvektstrening. Det vil være et ganske variert pro- gram, sier Sveum. Opp av sofaen «Ooooo, I wanna dance with somebody» synger Whitney Houston over høyttaleranlegget. – Det er fint med musikk til treninga vel?

– He he, jeg veit ikke jeg, da hører jeg ikke hva instruktøren sier, da vettu, ler Kjellaug Øverstad. Etter fullført opplæring hadde Aalseth en organisert sirkel fra apparat til apparat i tankene, men det ble nok en noe mer uor- ganisert på kryss og tvers-løsning denne gangen. Men, det er ikke så nøye. Det viktigste er å få trent. – Jeg måtte bli med på dette for å komme meg opp av sofaen. Det var naboen min som spurte om jeg

ville være med. Dette har vært artig fra første dag og ikke minst sosialt, sier Roy Johansen. – Nå må dere komme opp og få kaffe og vafler, frister Sveum. Det er alltid samling til en sosial kaffe- prat etter treningsøkta, og praten går livlig. Enkelte mistenker nok at det blir en dag på krabbegir etter denne styrkeøkta. Motivasjonskveld på senteret I morgen inviteres det til en åpen motivasjonskveld ved Snertingdal Trimsenter. Her stil- ler Anne Toril Klette som instruktør og foredragsholder, med ei økt egenvektstrening samt foredrag med temaet «Glede i en aktiv hverdag».

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Synnøve Hallfrid Grøndahl, født 1936, døde 11. januar.

Etter treningsøkta vanket kaffe og vaffelkos. Ulf Haug og Dagrun Havro hygget seg.

Latteren satt løst i forsamlingen da Odny Bråten, begrunnet behovet for litt mykere sittepute på sykkelsetet.

Noen må ta verv om tilbudene skal bestå

kan få et tilbud. Den dagen det blir aktuelt, er det ikke sikkert det er lys i vinduene på klubbhytta. Og selv om det kan være utfordrende å stille opp på dugnad, selge dopapir eller julekalender, er det nødvendigheter dersom vi skal ha tilbudene rundt oss. Dette gjelder uansett om det er et idrettslag eller en helt annen type forening. Vi er sikre på at det er mange medlemmer av valg- komiteer som ville sette stor pris på at noen flere sier ja.

men langt færre ønsker å bidra ved å ta ansvar. Vi kan forstå at folk flest har travle hverdager og ikke har lyst til å bruke tida si på det som kan framstå som tid- krevende verv. Valgkomiteene sliter, og folk lar være å stille på årsmøter av frykt for å bli påprakket et verv. Slik har det vært i årevis. Likevel må det tenkes konsekvens. Faren er at disse tilbudene dør ut, så lenge ingen vil ta på seg det praktiske ansvaret. Mange av tilbudene er en selvføl- ge for dem som bor i et område, for drift har det alltid vært. Det finnes alltid en klubb eller et lag der barna

Vi er inne i årsmøtetida. I ukene framover samles lag og foreninger for å oppsummere, stake ut kursen og fordele verv. Saker skal klubbes, og regnskaper fra siste driftsår skal godkjennes. I forrige uke skrev vi om LHL Gjøvik som med sine 400 medlemmer slet med å få noen til å ta ledervervet. Dessverre er dette et helt vanlig problem. Et lokalsamfunn kan rope så mye de vil på stat og kommune, men uten dugnadsinnsats stopper det seg. Aktive lokalsamfunn krever lokal innsats. Mange vil gjerne nyte godt av det lag og foreninger klarer å få til,

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 23. januar 2019

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online catalogs