Onsdag 27. mars 2019

4

Onsdag 27. mars 2019 •

Nye kameraer varslet brannen

Debatt om nettvett

I kveld inviterer Hafu-klubben i Hunndalen til debatt, hvor nett- vett og digitale plattformer er tema. – Dette er et ledd i vårt trygg oppvekst arbeid, opplyser styre- leder i Hafu-klubben, Marte Elton Myhrby, som håper både mange ungdommer og foreldre tar turen innom. Debattleder er Hugo Brekken fra Trygg Oppvekst. Panelet vil bestå av Venstre-politiker Ragnhild Jakobsson, Adrian Sagvold Grøndahl fra Lupy og Fredrik Lykken fra politiet. Elisabeth «Bettan» Andreassen har vært på veien i førti år, som folkekjær musiker både i Sverige og Norge. I fjor kom biografien om hennes liv, og denne vinteren har hun vært å se i TV2s pro- gram «Hver gang vi møtes». Som del av Gjøvik bibliotek og litteraturhus’ samtaleserie «Kulturkjerringer» er det denne gang «Bettan» som vil snakke om et langt liv som artist og veien videre. Dette skjer onsdag 3. april. Musicals med Disneyshow Lørdag inviterer Musicals i Gjøvik til et nytt familieshow med to forestillinger i på kafe- scena/kulturtrappa i kulturhuset på Gjøvik. Her har de satt sam- men musikk fra Disney-musika- ler, hvor det blant annet det blir møte både med Elsa, Anna og Olaf fra Frost og den eventyrlyst- ne Vaiana. Det oppfordres til å møte opp i god tid grunnet begrenset antall sitteplasser. Går unge på museum? Tre studenter ved NTNU Gjøvik jobber for tida med en bacheloroppgave, med utgangs- punkt i Mjøsmuseet. De skal se nærmere på unge voksnes hold- ninger til å gå på museum. De som er mellom 20 og 35 år kan besvare en nettbasert spørreun- dersøkelse. «Bettan» som gjest

For få måneder siden instal- lerte Metallco EE Norge AS varmesøkende kameraer på anlegget sitt i Hunndalen. Tidlig lørdag morgen varslet et kamera om varmeutvikling i en haug med EE-avfall. Bare to minutter etterpå var det synlige flammer. De varmesøkende kameraene er nylig installert. En operatør fra vaktselskapet kontaktet brannvesenet som var på plass meget raskt. – Tida er ekstremt viktig når det begynner å brenne i plast. En ting er røyken, men det blir også veldig stor varmeutvikling. Jo tidligere du får varslet, jo bedre er det. Kameraet var helt avgjø- rende for at vi kunne starte tidlig slokking, sier daglig leder Morgan Brenden ved Metallco EE Norge AS. Ansatte ved bedriften kom også kjapt til og hjalp til med å dra utover avfallet. – Vi kjørte snø med hjullaster inn i brannen. Sammen med van- net fikk brannvesenet veldig fort kontroll på brannen. Brannvesenet gjorde en kjem- peinnsats slik at ikke brannen spredte seg videre, roser Brenden. Metallco-lederen er utrolig overrasket hvor fort ting kom på plass, både brann, politi, sivilfor- svar og helsepersonell. – Da klokken var 15 var alle borte. Det var neste ikke til å tro at det hadde vært brann her. To helikoptre fulgte med hvilken ret- ning røyken tok. Det var veldig mye vind, men stabil i en ret- ning. Brannmannskapene kunne stå tett på brannen, og vi kom til med egne maskiner og mann- skap, forteller Brenden. Ikke krav De varmesøkende kameraene ble montert for få måneder siden. – Det er ingen krav om slike kamera, men du må risikovurdere hvilke soner som er mest utsatt. Vi har flere slike varmesøkende kameraer. Hos de bedriftene som driver med EE-avfall er dette van- Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

– Et varmesøkende kamera som oppdaget brannen var helt avgjørende for at vi kunne starte tidlig slok- king, sier daglig leder Morgan Brenden ved Metallco EE Norge AS. (Foto: Torbjørn Aurvåg).

lig. Hele området vårt er ellers videoovervåket, sier Brenden. Bare de to siste årene har det vært 106 branner i avfallsanlegg i Norge. – Alle som driver med avfall er utsatt for brann. Vi har heldig- vis ikke hatt brann i forbindelse med EE-avfall tidligere, vet Brenden. Bedriften har også en egen fagdag en gang i året med fokus på HMS og brann spesielt. Metallco har også tett samarbeid med brannvesenet som ofte øver på området. Ingen forurensing Metallco har eget renseanlegg på tomta. Det ble straks stoppet, slik at ikke slokkevannet gikk i rense- anlegget. – Vi fikk stoppet renseanlegget umiddelbart og brukte buffertan- ker. Kommunen har også hatt beredskap i Hunnselva. De tilbakemeldingene vi har fått, er at det ikke er forurensing. Vi har også tatt opp mange kubikkmeter med slokkevann som vi har sendt til analyse. Vi driver fortsatt og tar ut vann, opplyser Brenden. Normal produksjon Produksjonen går nå som nor- malt ved anlegget. Etter oppryd- ding og tilpasning var det tilnær- met vanlig produksjon litt utpå dagen mandag. – Nå legger vi EE-avfallet i containere istedenfor i bingen som brant, slik at vi ikke får driftsstans. Vi må sanere områ- det. Hvor mye vet vi ennå ikke, opplyser Morgan Brenden. Politiet friga tomta lørdag, men bedriften gikk brannvakt natt til søndag med egne folk.

Satte inn store ressurser Det var en voldsom brann med stor røykutvikling. (Foto: Raufoss brann og redning).

Det ble lørdag morgen satt på store ressurser da det kom mel- ding om brann på Metallco. Brannvesenet rykket først ut fra Gjøvik og Raufoss, men det ble raskt klart at det var viktig å få nok bistand. Østre Toten brannve- sen rykket også ut, blant annet med stigebil med slukkeutstyr. I tillegg kom det biler og mannska- per fra Søndre Land, samt fra to brannstasjoner i Ringsaker. Den store røykutviklingen ble raskt et problem. Ved 10-tida ble

beboerne i Mattisrudfeltet bedt om å evakuere. Gjøvikbanen var også stengt en god stund. – Vi gikk fra dør til dør, og Sivilforsvaret bisto med å varsle og evakuere folk, sier operasjons- leder Per Solberg i politiet. – Røykbildet var utfordrende, og vi evakuererte folk for å være føre var. Først gikk røyken høyt, men det endret seg litt med vind- forholdene, sier Solberg. Også politiet kalte inn ekstra ressurser i forbindelse med brannen.

SCREENDAGER

*På zipscreen til 29.03

Gratis befaring: 900 90 100 Damvegen 11, 2827 Hunndalen

www.scandic.no

Brannvesenet fikk inn mye hjelp, også fra nabokommunene. (Foto: John Knut Bakken).

Made with FlippingBook - Online catalogs