Onsdag 3. april 2019

HMS-biten starter allerede på brannstedet for brannmannskapene. All brannrøyk er giftig. Brannen hos Metallco nylig utviklet en spesielt giftig røyk. (Foto: Raufoss brann og redning).

Når branne

Hva skjer etter at en brann er slukket? Det er mye etter- arbeid for brannmannskap- ene. – Det tar to-tre dager før vi er oppe og går med alt utstyr etter en brann, sier brannsjef Jan Tore Karlsen i Gjøvik brannvesen. HMS har prioritet. – HMS er noe vi har jobbet vel- dig mye med de siste årene. Det har skjedd mye på HMS-fronten, sier brannsjefen. Allerede på brannstedet startet det. – Nå blir brannfolka strippet for klær på brannstedet. Vi har et lager med klær som vi kjører ut til mannskapene. Det er viktig for HMS. De som er ferdig med jobben, tar en pause eller spiser må kle av seg og vaske seg med vann og såpe som finnes på bilene våre, forklarer brannsjefen Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

Stasjonen har trykkluft, såpe, vann og tørkepapir. På brannstasjonen har alle mannskapene en egen kasse med fullt utstyr. Her ligger det rent utstyr, som bukser, jakker, hansker og hetter. I forbindelse med brannen hos Metallco i Hunndalen ble det kjørt ut ekstra sett med klær til mannskapene. – Alle har et ekstra sett som blir kjørt ut. Når de kommer inn igjen på brannstasjonen, dusjer de og vasker seg på vanlig måte. Det brukte tøyet blir lagt i plast- sekker ute på brannstedet, forkla- rer Karlsen. Ren og uren sone Utstyret blir ikke tatt inn før det skal vaskes og rengjøres. På brannstasjonen i Stampevegen finnes det en egen vaskemaskin for klær, og tørkeskap. Alt av røykdykkerutstyr blir vasket i en egen vaskemaskin. – Vi har ikke topp fasiliteter, men klarer oss. Det er mange

brannmiljøer som sliter med dette. Vi skiller ren og uren sone så tid- lig som mulig. Det vaskes det som kan vaskes. Før vasket vi klærne i moppemaskina, sier Karlsen og demonstrerer vaskeprosessen. Også røykdykkerflaskene skal være rengjort før de kom- mer inn og skal fylles opp igjen

På brannstasjonen i Stampevegen finnes det en egen vaskemaskin for klær, og tørkeskap. – Før vasket vi klærne i moppemaskina, for- teller brannsjefen.

og viser oss en liten HMS- stasjon på mannskapsbilen.

På brannstasjonen har alle mannskapene en egen kasse med et ekstra sett med bukser, jakker, hansker og hetter.

Alt av røykdykkerutstyr blir vasket i en e

Made with FlippingBook - Online magazine maker