Tirsdag 16. april 2019

6113 03 00 post@gjoviks-blad.no

Livet er som å sykle. Du må bevege deg for å holde balansen. Albert Einstein.

Ring oss!

www.gjoviksblad.no

Bysykkelordning med til sammen 60 elsykler

I fjor høst kom det første sykkelstativet med ti elsykler på plass ved Fjellhallen. I løpet av året utvides dette med 50 nye elsykler til en bysykkelordning med elsy- kler og flere stativer rundt om i byen. Det er bestemt at det vil bli ladestativer med elsykler ved skysstasjonen i Gjøvik sentrum og på campus ved NTNU, i området ved S-bygget. – Det vil også bli stativer ett eller to steder til. Dette vil bli der det er mest hensiktsmessig, men hvor dette blir er ikke bestemt, sier strategi- og plansjef Arne Moen, som er åpen for innspill. I tillegg til faste stativer, planleg- ges også virtuell parkering, hvor man kan avlevere sykkelen uten å være avhengig av et stativ. Gratis å teste Elsyklene vil være tilgjengelig som en bysykkelordning, hvor man registrerer seg via en app på mobilen. Her vil det være et kart som viser hvor det er sykkelstati- ver/parkering, hvor mange sykler som er ledig og at man kan hente ut og levere elsykkelen via appen. Om det er betaling skjer dette gjerne gjennom en årskon- tingent, abonnement eller at man betaler for den tiden man bruker. – I prøveprosjektet er det gra- tis. Vi ønsker at dette skal være et lavterskeltilbud og skal det koste noe skal det i hvert fall ikke koste mye. Men, dette har vi ikke tatt noen avgjørelse for enda, sier klima- og miljørådgiver Bjørnar Kruse i Gjøvik kommune. Fram til ordningen rulles ut for fullt, vil elsyklene ved Fjellhallen fortsatt fungere som et prøvepro- Ragnhild Fladsrud * ragnhild@gjoviks-blad.no

I fjor høst kom et stativ med ti elsykler på plass ved Fjellhallen. I løpet av året kommer 50 elsykler og stativer flere steder i byen, kan strategi- og utviklingssjef Arne Moen og klima- og miljørrådgiver Bjørnar Kruse i Gjøvik kommune fortelle.

sjekt med gratis bruk. Man kan melde sin interesse for å være prøvekanin hos kommunen. Egnet for elsykkel Gjøvik kommune får 1,2 millio- ner kroner fra fylkeskommunen til prosjektet. Selv bidrar kom- munen med en tilsvarende sum, fordelt på en mindre pengesum og arbeidsinnsats. – Hvorfor denne satsningen? – Gjøvik kommune vedtok i fjor en ambisiøs klimaplan, med et klart mål om å redusere utslipp knyttet til transport. Da må vi også legge til rette for utslippsfrie måter å transportere seg selv på. Gjøvik er ingen typisk sykkelby, med mye kupert terreng og bratte bakker. Derfor egner det seg godt med hjelpemotoren som elsykke- len har, sier Moen.

Strategi- og utviklingssjefen anslår at sykler og stativer vil kunne komme på plass tidligst på sensommeren/tidlig høst i år. – Ordningen vil kreve service-

mannskap, og vi er i dialog med NAV som er positive til å ha dette som arbeidstrening, sier Moen. Det vil innebære vedlike- hold og service på sykler, samt

frakte sykler til andre steder om det er behov for det. Det jobbes også med etablering av sykkelho- teller både ved skysstasjonen og på campus på Kallerud.

Klimavennlig også for egne ansatte Gjøvik kommune har vedtatt en klimaplan med klare satsninger på å redusere utslipp, spesielt knyttet til transport. En bysykkelordning med elsykler rettet mot publikum er ett tiltak, men Gjøvik kommune vil også ha det klimavennlig i egne rekker. De siste årene har Gjøvik kommune hatt en populær utlåns- ordning med 17 elsykler. Denne

blir nå borte for innbyggerne. Disse syklene vil nå inngå i en elsykkelpool for ansatte i Gjøvik kommune. – Vi har også delt ut noen sykler til de som har ønsket å ha jobbsykler hos seg, som for eksempel Drengestua kafé og Campus Arena, sier strategi- og utviklingssjef Arne Moen. Det er også bestilt tre elbiler til

Gjøvik kommune, her representert ved Arne Moen og Bjørnar Kruse, leg- ger til rette for lavere klimautslipp også i egne rekker, med blant annet elsykkel- og elbilpool. Marta Eri i Syklistenes Landsforbund er i gang med en sertifisering av kommunen som sykkelvennlig arbeidsplass.

en elbilpool, som ansatte i kom- munen kan hente ut og bruke i arbeidstiden. Fredag var Marta Eri på besøk fra Syklistenes Landsforbund i

forbindelse med en sertifisering av Gjøvik kommune som sykkel- vennlig arbeidsplass. – Dette innebærer gjennom- gang av 50 punkter om hvordan arbeidsgiver kan legge bedre til rette for bruk av sykkel. Det vil også bli gjort en reisevaneunder- søkelse blant de ansatte, for blant annet å få svar på hva som skal til for at man velger sykkel, for- teller Eri. Dette vil munne ut i en rapport som danner grunnlag for sertifisering.

Trondhjemsveien 8, 5. etg. - Tlf. 61 13 08 25. Vi er et tannhelseteam med bred erfaring og kan tilby alt innen tannhelse, implantatbehandling og kirurgi. Vi tilbyr behandling under lystgass for de med tannlegeskrekk. Time på kveld og lørdag etter avtale. www.mjostannlegene.no Ditt smil – vårt ansvar!

BILSTEREO OG BILDELER

Sommerrovegen 3, 2816 Gjøvik

Made with FlippingBook Learn more on our blog