Onsdag 22. mai 2019

7

• Onsdag 22. mai 2019 

Konfirmasjon også i Frelsesarmeen

Marked på Steinerskolen Tradisjonen tro åpner Steinerskolen Gjøvik- Toten dørene på våren, og byr på et mangfold av mat, kaker, salgsbo- der, aktiviteter, musikk, marionetteteater, elev- utstilling, underholdning og loppemarked på lør- dag. Skolen og barnehagen er felles arrangører, og skal også denne gang- en bidra med stemning på høyt plan, loves det fra arrangørhold.

ansatte og frivillige med mangfoldig kompetanse og en glød for å utgjø- re en forskjell i ungdommenes hver- dag. Vi tilbyr undervisning i relevan- te temaer og utfordrer ungdommene til å bli alt de kan bli, sier løytnant Karla Norbakken, korpsleder i Frelsesarmeen Gjøvik.

Frelsesarmeen Gjøvik, i Ringvegen 8b. Her vil det bli informert om hvor- dan undervisningen legges opp. Tidligere konfirmanter vil delta sam- men med foreldre. Noen av dem som har ansvaret for ungdomsar- beidet vil også være tilstede. – Lederne er trygge og erfarne

Alle kan konfirmere seg i Frelsesarmeen – uansett bakgrunn eller kirketilhørighet. I løpet av året du fyller/har fylt 14 år betyr det at konfirmasjonsdagen nærmer seg. I dag, onsdag 21. mai er det informa- sjonsmøte for neste års konfirman- ter om konfirmantarbeidet i

Nye motorsykkeltreff ved Rundkiosken

Du husker det kanskje fra ungdomsårene? GT-runden med grom motorsykkellyd gjennom byen med obligato- risk pølsestopp på Rundkiosken? Ragnhild Fladsrud * ragnhild@gjoviks-blad.no Skal vi tro på kara som sitter samlet rundt bordet, var det ikke få som tok «GT-runden», gjerne på to hjul, med Rundkiosken som fast stoppested, fra sent på 1960-tallet til utpå 80-tallet. Det har kanskje skjedd ting med både hårfeste, hårfarge og behovet for og evnen til å kjøre på ett hjul, men kjærligheta til motorsykke- len er like sterk. Så har kanskje familielivets krav og behovet for finansiere ny vaskemaskin blitt noe mindre med åra. Det gir muligheter. Månedlig treff – Jeg er jo litt yngre enn disse kara her, men jeg husker jeg så skikkelig opp til dem. De var for- bilder og skikkelig tøffe, sier Kai Hansen, som har fått med seg raufossingene Svein Arne Dalby og Tore Werner Engeli til møtet med Gjøviks Blad. Hansen er primus motor for å få samlet mer gromlyd utenfor Rundkiosken igjen. – Planen er å invitere til et uformelt motorsykkeltreff her den siste torsdagen i måneden gjennom sommeren. I mai er siste torsdagen Kristi Himmelfartsdag. Da er det kan- skje mange som er bortreist, der- for tar vi første treff i morgen i stedet, sier Hansen. Han håper mange fra Gjøvik og omegn hen- Sparebankstiftelsen har slått på stortromma og tildeler et rekord- beløp på 123,5 millioner kroner til 703 prosjekter over hele Østlandet. I Gjøvik ble det gitt støtte til følgende prosjekter: Musikkteater Innlandet får støtte på 40.000 kroner til kostymer. Gjøvik Skolekorps får 45.000 kroner til aspirantinstrumenter. 55.000 kroner går til Vardal Idrettsforening til kjøkkenet på

I flere tiår var Rundkiosken det selvsagte stedet å treffes for unge motorsykkelentusiaster. En av dem, Kai Hansen, t.v, er nå primus motor for å dra i gang nye månedlige treff. Det første i morgen. Svein Arne Dalby og Tore Werner Engeli er klare og Bjørn Engebretsen har maten klar, for den som vil ha.

ter fram motorsykkelen, ny eller gammel, og møter opp til et ufor- melt treff med motorsykkelprat utenfor Rundkiosken. Så er det selvsagt ikke noe krav at man må ha opplevd 60-, 70-, 80- eller 90- tallet for å møte opp. Nyrekruttering er bare fint. – Vi hadde et treff gjennom den lokale veteranmotorsykkel- klubben i fjor, og da dukket det opp 40 til 50 personer med klubbhuset. Gjøvik Husflidslag støttes med 70.000 kroner til utstyr til kjøkken for tradisjons- mat. Gjøvik hockey får 150.000 kroner for utstyr til hockeysko- len, mens DNT Gjøvik og omegn kan tilrettelegge flere stier og rasteplasser med sin sum på 200.000 kroner. Gjøvik Skiklubb har fått en stor sum på 700.000 kroner til klubbhus ved skitrek- ket.

til initiativet. – At dette var et samlingssted for motorsyklister var en del av hverdagen i mange år. Det kunne være minst hundre motorsykler samlet her samtidig, forteller rundkioskeieren, som selv nok er mer av en bilentusiast med sin 1930-modell A-Ford.

– Rundkiosken var jo nærmest vårt andre hjem i flere år tidlig på 1970-tallet. Pølse var obliga- torisk, også pleide vi å spleise på pommes fritesen for den hadde vi ikke råd til, minnes Engeli. Økonomien er kanskje bedre nå, men Engebretsen trår nå likevel til med en rabatt.

motorsyklene sine her, sier Hansen. I etterkant var det flere som signaliserte at dette gjerne var noe de ville ha vært med på. Samlingssted Bjørn Engebretsen, som kom inn i Rundkiosken-drifta i 1983, er også på plass, og er svært positiv

NYTT TAK? NYTT TAK?

ȱ

Støtter åtte prosjekter i Gjøvik

ȱ

Alle typer tak Stein, plater, papp, folie og shingel. Alt i beslag.

Vi forhandler takprodukter fra

ȱ

Raufoss Tak & Blikk AS • raufoss-tak rtbas.no Telefon: 61 19 12 50 • www.rtbas.no

ȱ

Made with FlippingBook Learn more on our blog