Onsdag 22. mai 2019

9

• Onsdag 22. mai 2019 

8 av ti flyktninger fikk jobb eller studieplass

Mohamad Obeid fra Syria kom til Hunndalen som flyktning. Nå har han fått seg fast jobb hos GK Rør i Thomasdalen. Åtte av ti flykt- ninger i Gjøvik har fått jobb eller studieplass i 2018.

Mohamad Obeid fra Syria er en av mange nyankomne flyktninger i Gjøvik som har fått fast jobb eller studie- plass etter å ha fullført Introduksjonsprogrammet gjennom NAV. I 2018 var 76 prosent av de som avsluttet programmet i Gjøvik enten i jobb eller i utdanning. En av dem er Mohamad Obeid. Han kommer fra Raqqa i Syria. 32- åringen har jobbet som rørlegger i Syria før han kom til Norge. Nå har han fått seg fast jobb hos GK Rør i Thomasdalen. Norsk TV og YouTube – Jeg og kona mi kom til Norge 20. august 2015. Da hadde vi bodd fem år i Libanon, og fikk beskjed av FN at vi kunne få reise til Norge, rett til Hunndalen, smiler Mohamad. Men alle snakket norsk. Det var veldig vanskelig for paret, som kun snakket litt engelsk. Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no feiringa ble et svært hyggelig høydepunkt både for verter og gjester, og ga et fint avbrekk fra et viktig samarbeidsprosjekt med et langt alvorligere tema. Gjøvik Rotaryklubb bidrar i et større selvmordsforebyggende prosjekt i Litauen, sammen med sin litauiske vennskapsklubb. Litauen har i mange år ligget nær verdenstoppen i antall selvmord per innbygger, faktisk tre til fire ganger høyere enn Norge. Ildsjeler i Litauens Rotary-orga- nisasjon har tatt initiativ for å gjøre noe for å bedre situasjonen. Prosjektet startet opp i fjor høst og omfatter de elleve mest utsatte kommunene i Litauen,

– Etter et par dager bestemte jeg meg for å lære norsk. Det ble for kjedelig for meg å sitte hjem- me, og jeg kjente ingen. Jeg begynte å se på norsk TV og YouTube, forteller Mohamad. Så startet han på Introduksjonsprogrammet 1. oktober 2015, og sluttet 1. mai 2018. Etter to år og sju måneder i Norge fikk han fast ansettelse hos rørleggerbedriften GK Rør. Før han startet språk- og arbeidstrening ute i bedrift, fikk han undervisning i norsk og sam- funnsfag. Mesteparten av tiden fikk han tett oppfølging av NAV, inkludert den perioden han hadde i praksis. En av gjengen Under praksisperioden hos GK Rør har han jobbet fire dager i uka og vært en dag på skole. Prosjektleder Per Trygve Engen hos GK Rør har arbeidet tett med Mohamad. De har jobbet sam- men på ORIGO-prosjektet i Gjøvik. – Vi kunne kommunisere aller-

Daglig leder Bjørn Bergh og Per Trygve Engen hos GK Rør vil gjerne ha ti sånne som Mohamad Obeid.

ede da, sier Engen. Mohamad fikk praksis der 2. oktober 2017. For rørleggerbe- driften med 40 ansatte var dette noe nytt. De hadde aldri tatt imot en kvoteflyktning før. – Det er forskjellige regler i Syria og i Norge. Han gled rett inn, og tok faget med en gang. Enkelte produkter og rør hadde han god kjennskap til fra før. Det var nesten som om han lærte oss ting. Gutta ble helt overrasket. Det gikk kjempebra. Vi merket med en gang at dette var en som ville jobbe. Han var en av gjen- gen etter en uke, forteller Engen. Roser NAV I hele praksisprosessen har daglig

leder Bjørn Bergh vært en viktig støttespiller. – Vi er svært fornøyde med NAV, både som de har behandlet oss som bedrift og Mohamad. De fortjener ros. NAV gjør en formi- dabel jobb i denne sammenhen- gen her, mener Bergh. Det er forskjell på å legge rør i Syria og i Norge. – For oss er det lettere å ta imot flyktninger når vi får øko- nomisk kompensasjon under praksisperioden. Da trenger vi ikke å være redde for å dumme oss ut. Lønnstilskudd er viktig, men vi så ganske fort at Mohamad passet i jobben. Jeg sa at hvis han bestod norskkurset, skulle han få fast jobb. Faget er viktig, men språket er også vik- tig, sier Bergh. Det er seks måneders prøvetid, åttende i rekken og har vært en stor suksess med publikumsre- kord for hvert år siden oppstar- ten. I år er arrangementet lagt til lørdag 10. august, med start ved Hunton og målgang ved utløpet ved McDonald’s. I år er det også en stor økning i premiesummen. Førstepremien er på 20.000 kro- ner, andrepremien er på 10.000 kroner. Fra premie tre til 11 er det tilsammen 21.000 kroner i premiepotten. Alle premier deles ut som gavekort, I tillegg trekkes det gavepremier fra forretninger i Gjøvik. Inntektene går til Lions Club Gjøvik, der overskuddet går Nå kan du sikre deg lodd til årets Andeløp. Andeløpet er det

uansett om du kommer fra Syria eller Hunndalen. – Vi vil absolutt ha ham hos oss. Dette er en solskinnshistorie for vår del, sier Engen og Bergh. Positivt – Jeg trives kjempegodt og jeg trives i Norge. Jeg har fått masse venner, både norske, syriske og fra andre land, sier Mohamad. Nylig var flere av de ansatte i GK Rør med på Holmenkoll- stafetten i Oslo. Selvsagt var Mohamad en av stjerneløperne på bedriftslaget. Bedriften har også en del andre sosiale ting de er med på. Nå er det snart Urbane Totninger sammen med koner og samboere. – Vi vil ha ti sånne som Mohamad. Han er en positiv far- geklatt, sier Engen og Bergh.

Rotarybesøk med både hygge og alvor Gjøvik Rotaryklubb feiret nasjo- naldagen med besøk fra siste fem års vennskapsklubb, Anyksciai Rotaryklub i Lituauen. 17. mai-

Mer å vinne i andeløpet

til tiltak for unge og eldre i Gjøvik.

SOLSK JERMING

Gjøvik Rotaryklubb har hatt besøk av langveisfarende gjester fra Anyksciai Rotaryklubb i Litauen. Et samarbeidsprosjekt om selv- mord var hovedformålet for turen, men gjestene fikk også med seg en flott nasjonaldagsfeiring. (Foto: Innsendt).

Gratis befaring: 900 90 100 Damvegen 11, 2827 Hunndalen *ved kjøp av terrassemarkise innen 31.05

med formål om å redusere antall selvmord. Foruten finansiering bidrar Gjøvik Rotaryklubb med to representanter i den internasjo- nale komiteen som styrer pro- sjektet, en med helsefaglig kom-

petanse og en med kompetanse innen prosjekt- og økonomisty- ring. Rotary er en ideell organisa- sjon med mange tusen medlem- mer og klubber over hele verden.

www.scandic.no

Made with FlippingBook Learn more on our blog