Onsdag 02. november 2016

VARMEPUMPER

KONTAKT FOR TILBUD! www.bekkvangservice.no

Gjøvik 61 17 61 11

– etablert 1928

Onsdag 2. november 2016 Nr. 39 • 89. årgang

Realfag i praksis på sjelden myr Foto: Mina B. Sveen

Jobber for å hjelpe

Kristin Aspevoll og Siv Kirkeby (bildet) legger sjela i hver eneste varmepose de lager. LESS AS på Kapp får stadig nye bestillinger på eva- kueringsutstyr til storulykker og katastrofer. For å levere store mengder varmeposer og annet førstehjelpsutstyr må LESS ha et nøyaktig og dedi- kert bakkemannskap. Side 4-5 Fansen til Sørum

Foto: Thea Romsås Foto: Ragnhild Fladsrud

Vigdis Lindbye, Wenche Johansen og Anita Hager (bil- det) var blant de mange som var i Fjellhaven for å delta på maskeradeball lørdag kveld, men ikke minst også for å heie og stemme på Knut Anders i Stjernekamp.

Side 3

Ballettalent fra Kolbu

Kolbujenta Fiona Amira Rallonza Karlsen (9) elsker ballett og har danset siden hun var fem år. Etter en stor audi- tion har hun kommet gjennom et lite nåløye, så nå pendler hun for å øve ballett i Den norske opera & ballett i Oslo. Side 7

Foto: Ragnhild Fladsrud

Rett utenfor skoledøra har Adrian Lid Sikveland (bildet) og de andre elevene på Thune skole en myk skatt: Thunemyra. Den kalkrike slåttemyra er svært sjelden i sitt slag, og her vokser ikke mindre enn tre typer orkideer. Barneskolen på Eina har nå gjort elevene sine til forskere og tatt realfag ut på gyng-

ende grunn. For 40 år siden kunne du padle over det som var et vann, nå er det nesten grodd igjen. Thunemyra vurderes som svært viktig av Miljø- direktoratet, da den i dag er en av få myrer av sitt slag i lavlandet på Østlandet. Heldigvis stiller skole- elevene på Eina opp. Midten

Janitsjaren åpnet vikua

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Stort utvalg i lamper ! ÷20%

Lars Erik Tandsæther (bildet) og resten av Kolbu Janitsjar åpnet Konsertvikua lør- dag. Med seg hadde de gjestediri- gent Ray Farr som har dirigert i store konserthus over hele verden, og nå altså også i Lund grendehus. Side 10-11

Supertilbud 189; 3 liter

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

2850 Lena - Tlf. 61 14 36 00 e-mail: post@ljv.no www.lena-jernvare.no

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Foto: Thea Romsås

Made with