Onsdag 02. november 2016

2

Onsdag 2. november 2016 •

Berit ønsket å bli prest på Toten

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Vi er stolte totninger

– Jeg har i mange år gått med et ønske om en gang å bli prest på Toten, sier Berit Rinde. I år fikk hun ønske sitt oppfylt. Den 1. septem- ber hadde hun sin første arbeidsdag som sokne- prest i Kolbu og Eina. Allerede for sju år siden søkte Berit Rinde stillingen som sokne- prest i Kolbu og Eina. Da var det Inge Heierdahl som fikk jobben. Da han i år pensjonerte seg og stil- lingen på ny ble ledig, var Rinde raskt ute med sin søknad. Og denne gangen var det hun som fikk jobben. Hun blir dermed Kolbus første kvinnelige prest. – Jeg er veldig glad. Her på Toten har jeg mange gode venner og så trives jeg godt med det åpne og frodige landskapet. Det er i det hele tatt mange ting som tiltrekker meg her. Dessuten blir arbeidssitu- asjonen min langt lettere. Jeg bor i Gjøvik og får dermed kortere arbeidsveg. Det blir også mindre reising i jobbsammenheng sammenlignet med det å være prest i Nordre Land, sier Rinde. Allsidig erfaring Berit Rinde ble født og vokste opp i Drammen. Hun vokste opp i et kristelig hjem der menighetsliv og misjon alltid hadde en god og stor plass. Kirke og misjon har således stått sentralt i hennes liv helt fra barnsben av. Da hun var ferdig med videregående skole, flyttet hun hjemmefra i 1980 for å fort- sette sin utdannelse. Først ble det ett år på Birkeland Folkehøgskole og så fulgte tre år med førskoleut- danning i Notodden. Turen gikk deretter til Stjørdal og til ett år ved Den årlige høstturen til Eidsiva pensjonistforening, region Oppland syd, gikk i år til Gotland - øya som benevnes som Østersjøens perle. Gotland er spe- sielt kjent for sine mange vakre steinhus og sine utallige kirker. Bare innenfor bymurene i Visby er det 17 kirker og totalt er det på øya 92 kirker. Visby, øyas eneste by, er omkranset av en 3,5 kilome- ter lang borgmur som er bevart slik den ble bygd på 1300 tallet. Turdeltakerne fikk også anledning til et besøk på nabo-øya Fårø, hvor filmregissøren Ingmar Bergman bodde de siste tiårene av sitt liv og hvor han også er gravlagt. Nord på Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no

Noen ganger er det veldig mor- somt å være totning. Slik som det var lørdag kveld. Da vant Knut Anders Sørum NRKs «Stjernekamp». Her lokalt har vi i mange år sett og hørt denne sympatiske karen fra Skreien. Etter sendingene på tv, vet hele Norge om den flinke totningen. Så kan vi slå oss litt på brystet og si «hva var det vi sa?»... Nå er det slik at dette handler om langt mer enn et tv-program. Knut Anders Sørum har i en årrek- ke satset på musikken, og det er ingen ting som kommer av seg selv. Han har åpenbart jobbet vel- dig hardt. På tv-skjermen fikk han vist fram helt nye sider av seg selv, og bekreftet med det at den harde jobbingen har fortsatt også mens sendingene har pågått. Deltagelsen hans i «Stjerne- kamp» gjorde også noe med oss totninger. Vi samlet oss rundt denne lokale artisten, og kom til en felles enighet om at han burde vinne. Mobilnettet gikk varmt mens stemmegivningen pågikk. På våre nettsider kokte det av trafikk i helga. Fellesskapet opplevdes som fint. Vi vil også trekke fram at totningen framstår som langt mer enn en dreven artist. Han har vært en god ambassadør for Toten, holdt på dialekten og ellers gjort oss stolte med sin sindige være- måte. Typisk totning, altså. Det er åpenbart at helgas seier kommer til å gjøre noe for Sørums karriere, og det fortjener han etter alle disse årene i artistbransjen. Nå kan vi bare gratulere, og kalle det et folkekrav at han skal få hjemkommunens kulturpris og alt annet som måtte finnes av lokal heder. I helga har mobilnettet vært nede på store deler av Totenåsen, og er det fortsatt i skrivende stund. Det skyldes problemer med basesta- sjonen på Torsæterkampen. Dette er langt fra første gang. Mobilnettet i dette området opp- leves som veldig sårbart og dårlig, og det er på tide at det kommer løsninger som sikrer at de popu- lære fritidsområdene har dekning. Vi forstår også godt frustrasjonen fra dem som forsøker å drive næring på Totenåsen. Det er ikke holdbart, slik det er i dag. Uholdbart mobilkrøll

Berit Rinde, den nye soknepresten i Kolbu og Eina, har allerede funnet seg vel til rette på Toten.

nær? – Jo, da jeg var ferdig med misjonsbibelskolen søkte jeg på en jobb ved den norske skolen i Hong Kong. I ettertid er jeg glad det ikke ble noe av. Tenke seg til meg i den millionbyen – jeg som ikke en gang kunne tenke meg å bo i Oslo, sier en smilende Rinde. Helt «ælminnelig» – Hvis du skulle karakterisere deg selv. Hva ville du da si? – Under min tid som prest i Nordre Land, sa folk at jeg var veldig «ælminnelig». Slik håper jeg også totningene skal oppfatte meg, for det å bli kalt for «ælm- innelig» ser jeg på som en heders- betegnelse. Ellers vil jeg vel si at jeg er åpen og inkluderende både som prest og som menneske. Jeg kommer lett i kontakt med folk og opplever at folk lett får tillit til meg. Og så mener jeg selv jeg er en person som ikke gjør forskjell på folk, men behandler alle likt. Det anser jeg for å være en god egenskap når man skal virke som prest og sjelesørger, sier Rinde, som håper folk synes det skal bli hyggelig å møte henne både som prest og menneske. – Så langt har alt svart til for- ventningene. Jeg er blitt mottatt med åpne armer. Flotte medarbei- dere og ordnende forhold på alle måter. Jo, dette kommer til å bli bra, avslutter den nye presten i Kolbu og Eina. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Gunvor Evensen, Vestre Toten, født 1950, døde 16. oktober. Martha Johnsen, Østre Toten, født 1927, døde 24. oktober. Ingvar Muus Sæther, Østre Toten, født 1938, døde 18. oktober.

misjonsbibelskolen der, før hun i ett år jobbet som barne- og ung- domsmedarbeider i Det norske misjonsselskapet i Namdal. Etter to år ved Gå Ut-senteret barnehage i Hurdal, flyttet hun til Gjøvik i 1988, hvor hun i tre år jobbet som barne- og ungdomssekretær i Det norske misjonsselskap. Så fulgte 13 år som styrer/avdelingsleder i Engehaugen menighetsbarnehage til hun i 2003 startet på sitt teolo- gistudium. Ordinert i 2009 – Jeg startet som deltidsstudent med kristendom grunnfag, men fra 2004 gikk jeg over til å bli heltids- student. Jeg fortsatte å bo i Gjøvik og pendlet til og fra Oslo. Husker jeg satt på toget og løste greske gramatikkoppgaver, sier Rinde. – Du var godt voksen før du fant ut at det var prest du egentlig hadde lyst til å bli. Var det noe som måtte modnes hos deg før du tok den beslutningen? – Jeg tenkte nok på det allerede i ungdommen, men så for meg det studiet som både langt og vanske- lig. Jeg var rett og slett ikke

moden for det den gangen, og slo det fra meg. Så det var stort for meg da jeg etter vel seks års studi- er kunne forlate Det teologiske menighetsfakultetet som ferdigut- dannet prest, sier Rinde, som ble ordinert til prest i Gjøvik kirke 21. juni i 2009. Trives best på bygda I sin prestegjerning har Rinde erfart at hun har god nytte av sin allsidige bakgrunn. – Det å ha en allsidig utdan- nelse og yrkespraksis er en nyttig erfaring å ha med seg i prestegjer- ningen der du kommer tett inn på mennesker i både glede og sorg, sier Rinde, som på vårt spørsmål om hva hun liker best ved det å være prest, svarer at hun liker alle sider ved prestegjerningen. Men det å kunne være til stede og følge mennesker gjennom en vanskelig periode når de har mistet en av sine kjære, ser hun på som en eks- tra viktig og givende oppgave. – Som du har vært inne på, så har du i alle år vært nær knyttet til misjonen. Har du aldri vært inne på tanken om å dra ut som misjo-

Pensjonister reiste på tur til Gotland

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Turen til Gotland og oppholdet på denne unike øya, ble på alle måter vellykket både sosialt og opplevelsesmessig. (Foto: Privat).

denne øya fikk de også se de berømte «raukene» som er store forvitrede steinformasjoner som

gjennom årtusener er formet av vann, vær og vind til de merkelig- ste «kunstverk».

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with