Onsdag 30. august 2017

tet, så vi slapp å beskylde naboen for å være spesielt tungpustet. Ellers hørte vi for en tid siden om noen som hadde hørt tilsvarende lyder utenfor vinduet og fryktet at det kanskje var innbruddstyver på ferde. Det viste seg å være to piggsvin som var travelt opptatt med sitt, uten å gjøre noen fortred. Det ble dermed ikke nødven- dig å be de som lusket ved husveggen å pigge av.

fortelle at alle har flyttet ut fra sine pappes- kehus og er ute i naturen, der de hører hjemme. Bare piggsvinmamma er igjen, men hun skal nok ha en velfortjent ferie, etter å ha fått de håpefulle ut av redet. Selv har vi ikke sett snurten av piggsvin i nabolaget. Vi har til tider hørt smågrynting utenfor husveggen, men sist vi sjekket, så var det bare en grevling som var ute på kveldspatrulje. Det var greit å få det bekref-

Ei gammel skolevenninne av oss har i hele sommer holdt oss oppdatert om dyrelivet i garasjen. Nå er vel heldigvis ikke garasjen det stedet de fleste av oss holder husdyr. Hun oppdaget imidlertid at en piggsvinfami- lie hadde leid hybel der. I samråd med eksperter flyttet hun familien i pappesker. De har dermed bodd godt og billig i som- mer, og via sosiale medier har vi fått se bil- der av hele flokken. Nå kunne hun forleden

Onsdag 30. august 2017

• Siden sist

Har store planer for skisesongen 2018/2019

Nå går det snart rundt for Totenåsløyper. Går alt etter planen, kan ei ny rundløype tas i bruk før skisesongen 2018/2019. Da håper selskapet også å ha på plass ei ny løypemaskin. Kalde netter gir en påminnelse om at det går mot vinter igjen, og Harald Udnæseth, leder i Totenåsløyper AS benytter tida godt. For nå jobbes det for fullt med papirarbeidet som skal til før en ny løypetrasé på ni kilo- meter kan påbegynnes. Etterlyser løype – Torsætra er utgangspunkt for Jon Olav Andersen jonolav@totens-blad.no

ber, sier Udnæseth. Planen er at løypa på somme- ren skal kunne fungere godt som sykkeltrasé, slik at det blir helårs- bruk. Men det er også andre investe- ringsbehov. Den eldste av løype- maskinene er fra 1995, og for- lengst moden for utskifting. – Vi har folk som er gode på å vedlikeholde den, derfor har vi klart å holde den igang fram til nå, forteller Udnæseth. Håpet er at den nye maskina også skal kunne tas i bruk fra senhøsten 2018, men det er langt fram. – Vi har fått et flott bidrag fra Totens sparebank, så vi har en startkapital på 250.000 kroner. Vi har sendt inn søknader flere ste- der, der vi håper det kan være mulig å få bidrag, sier han. Håper på støtte Udnæseth er litt misunnelig på nabokommuner, der kommunen kjøper inn slike maskiner. – Totenåsløyper får et årlig driftsbidrag fra kommunen, men maskiner må vi kjøpe selv. Vi har nå i tillegg søkt Østre Toten kom- mune om støtte til innkjøp av ny løypemaskin. Det er mye folke- helse i det vi driver med, så vi håper det lar seg gjøre.

svært mange av skiturene på Totenåsen. Vi jobber nå med å få til en ny trasé som går derfra, via Skjeppsjøen og så møter på eksisterende løyper ved Hongsætra. De som ønsker å gå den retningen er i dag henvist til å bruke Garsjølia både opp og ned, sier Udnæseth. I tillegg er det en del hytter langs Skjeppsjøen, og hyttefolket har spurt om det ikke går å få ei løype forbi der. – Vi har møtt stor velvilje, både fra almenningen og andre grunneiere, og vi har søkt tippe- midler til å opparbeide den nye traseen, forteller han. Foreløpig er det ikke helt avklart hva løypa kommer til å koste. Det blir en del gravarbeid og planering, i tillegg må det bygges noen bruer. Fra Torsætra skal løypa gå i høyspentraseen. Ned mot bygda er det mange grunneiere som blir berørt, men alle har vært positive. Traseen skal etter planen blant annet følge den gamle snøscoo- terløypa fra Kronborgsætra til Hongsætra. Mye dugnad – Det blir nok mye dugnadsar- beid for å bygge disse ni kilome- terne, men det er jo slik vi job-

Harald Udnæseth i Totenåsløyper jobber med å sette ei ny skiløype på kartet. I tillegg letes det etter finansiering av ny løypemaskin.

– Hva koster ei løypemaskin? – Litt avhengig av kursen på euro, så snakker vi om et par millioner, pluss moms. Totenåsløyper får ikke refundert merverdiavgiften ved et slikt kjøp, så det er snakk om en stor investe- ring. Udnæseth sier de har mange bedrifter og andre som støtter drif- ten. – Vi er svært takknemlige for

disse bidragene. Vi er helt avheng- ig av denne hjelpen. Alt hos oss er dugnadsbasert, men vi har likevel mange utgifter, forklarer han. Totenåsløyper håper også på å møte velvilje fra sponsorer med tanke på å få ny løypemaskin på plass. – Det er langt fram til vi kan bestille ny maskin, men vi er opti- mister, sier Udnæseth.

Kjøpe bruktbil? Med NAF Test

GJØVIK TANNLEGESENTER

• Gjøvik • Lena • Raufoss • Dokka Smerter i rygg eller nakke?

vet du hva du kjøper!

NAF Senteret Gjøvik

Tlf. 08 505 naf.no

Tannpleier Evelyn Nilsen har startet hos oss. Bestill time nå for undersøkelse, rens og forebyggende behandling. Vi hjelper deg med din tannhelse!

Våre kiropraktorer hjelper deg. Ta kontakt på tlf. 61 10 88 10. www.60gradernord.no

gjoviktannlegesenter.no resepsjon@gts.nhn.no

T lf. 61 100 100 Hunnsvegen 5, 3. etg

Mitsubishi Kirigamine Hara 6,6 KW varmepumpe! BEST I TEST PUMPEN! 19.990,- SOMMERPRIS!

SOMMERPRIS!

Du kan også velge å dele opp betalingen rentefritt i opptil 12måneder.

Mitsubishi Kirigamine Hara 6,6 KW varmepumpe! 22.900,- BEST I TEST PUMPEN!

!

"""

Thomasdalen 2 - 2818 Gjøvik - tlf. 61 13 35 55 - www.gvs.no

Made with FlippingBook - Online magazine maker