Onsdag 23. desember 2020

Tomter søkes!

GJØVIK Amsrudvegen 2 2827 Hunndalen

Tlf. 40 00 26 30

Fliser - Bad - VVS - Gulv

Onsdag 23. desember 2020 Nr. 46 • 93. årgang – etablert 1928 Hedret etter sin spesielle innsats

Vil stoppe åskjøring

Foto: Jon Olav Andersen Foto: Eldrid Hågård Aas Foto: Jon Olav Andersen

Sent i kveld var det i utgangs- punktet planlagt et billøp fra Hurdal til Toten, uten noen form for tillatelse. De som står bak sier de vil leke seg med bilkjøring over Totenåsen. Politikontakt Bjørn Slåtsveen og almenningsbestyrer Mats Halvorsrud (bildet) ønsker ikke at vegnettet skal brukes slik. Side 4 Tøffe dager på Bilitt

Liv Karin Kval (bil- det) har i mer enn 20 år drevet nybrottsar- beid innenfor demens-

omsorg. Dette har gjort Vestre Toten

kommune til en fore- gangskommune. På bakgrunn av dette har hun fått en helt spesi- ell utmerkelse. – Jeg er veldig glad i faget mitt, og har bare arbeidet med det jeg har likt å drive med, sier hun selv. I tillegg til å jobbe med demenssykdom, driver hun også på hobbyba- sis en demensgruppe på Facebook, med rett under 8.000 følgere.

Potitpoddens skapere har hatt det tøft en stund. Espen Haug og Einar Bakkeli (bildet) har i hele høst laget podcast basert på innholdet i Totens Blad. Da det en stund så mørkt ut for avisa, kjente de mismotet spre seg. Siste side

Ofsen kom i Totenvika

Side 5

Foto: Ragnhild Fladsrud

Optiker Knut Sønes Synsenteret A/S

Visning lørdag 28/12 Elverhøy Skreia Innflyttingsklare leiligheter i Skreia sentrum!

Synsprøver Briller Kontaktlinser Timebestilling 61 17 23 34 OPTIKERE Knut Sønes Magnus K. I. Andersson

I 1860 var det skikkelig uår i Totenvika. Ofsen, storflommen i Mjøsa, gjorde det vanskelig å klare seg, og værforholdene var ellers også helt umulige. En gardbruker på Taralrud (bil- det) satte seg ned og skrev en beretning som fram til nå ikke har vært offentliggjort. Midten

Visning etter avtale Kun 3 leiligheter igjen!!!

B akk e g t . 3 , G j ø vik • 6 1 1 7 23 34 ( 2 . et g. o v er G j ø vik a pote k)

Vi skaper vakre hjem

Fyrverkerisalg! Bestil via nettbutikken

www.knordhagen.no eller ved å ringe/sende sms til 918 55 596. Hentes på Lena etter avtale i romjula. For demo, se Engelsrud www.fyrverkeri.no

FINN-kode: 147268705

mesterhusinnlandet.no ge.scheide@rotstigen.no • bjorn.a Bjørn Åge Scheide,

salg- og markedssjef

416 60 066 Tlf:

Gjøvik • Lena • Raufoss www.eurosko.com

Made with FlippingBook Publishing Software