Onsdag 07. desember 2016

8

Onsdag 7. desember 2016 • Gir bort gavene i stedet for å få

Solidaritet med Adrian Søndag arrangeres det solida- ritetsgudstjeneste i Hoff kirke for Adrian Xhela, som har vært bosatt på Kapp. Han kom til Norge som flyktning fra Kosovo i 2006, og ble for noen dager siden pågrepet fordi han har oppholdt seg ulovlig i Norge. Søndag står sokneprest Eystein Elde og tidligere sok- neprest Lasse Gran i spissen for en solidaritetsgudstjeneste. Under denne markeringen vil det bli samlet inn penger, slik at han kan fortsette utdan- nelsen og kanskje komme til- bake til Norge. Adrian Xhela ble pågrepet da han var på veg til eksamen på NTNU på Gjøvik, og det har vakt sterke reaksjoner i lokalmiljøet at han ble tatt med av politiets utlendingsen- het. Lørdag ble han sendt ut av landet. Ros til pub etter kontroll Skjenkekontrollørene har vært på en runde i Østre Toten, blant annet med tanke på fore- bygging inn mot julebordse- songen. 26. november var det kon- sert på Lena pub, og her er kontrollørene veldig godt for- nøyd. Vaktene var flinke til å sirkulere i lokalet, og påpasse- lige med å spørre etter legiti- masjon. I tillegg var det to personer som ble bortvist av vaktene fordi de var åpenbart påvirket. På Hoff gjestgiveri var det fin stemning, og personalet hadde god kontroll på arran- gementet som var der. Ingen avvik, skriver kontrollørene. Lena grill pizza og restau- rant var det også stille og rolig, og ingen avvik. På Kapp melkefabrikk var det The Sverre juleshow som fikk besøk. Her var det ingen åpenbart påvirkede gjester på polsjefens juleshow. Støtte til julekonsert Som vanlig arrangerer Østre Toten storband konsert i Hoff kirke lille juleaften. Under årets konsert deltar sangsolis- tene Gro Tangen og Mads Gjetmundsen. Programmet består av norsk og nordisk julemusikk i storbandarrange- ment. Storbandet har søkt om støtte, ettersom det er 46.000 kroner i utgifter denne kvel- den. Kulturenheten i Østre Toten kommune vurderer dette som et svært populært tiltak, og har derfor bestemt at storbandet får 3.500 kroner i kommunalt bidrag.

Reinsvoll skole er en av fire skoler i området som er med på SOS-bar- nebyers omvendte jule- kalender. En julekalen- der som både liten og stor setter pris på. Det er ikke til å stikke under en stol at gavehysteriet er en stor del av jula. På Reinsvoll er vanlig julekalender byttet ut med SOS- barnebyers omvendte julekalen- der. – Dette har vi gjort fordi vi ønsker at barna skal lære og reflektere over hvordan andre barn har det både i jula og ellers i året, forteller lærer Gyri Camilla Granlund. Samler inn penger Det er 5. til 7. trinn ved Reinsvoll skole som er med på julekalen- derprosjektet. 1. til 4. trinn er med på Plans julekalender. Hver dag fram til julaften åpner 5. til 7. trinn en luke i den omvendte julekalenderen. Bak luken skjules det en film fra SOS-barnebyer. – Etter filmen snakker elevene om hva de har sett, og svarer på spørsmål, forteller Granlund. Kalenderen er omvendt fordi elevene gir i stedet for å få, gjennom å samle inn penger til SOS-barnebyer. – Vi har gjort det slik at ele- vene jobber for det beløpet de ønsker hjemme. Da får de følelsen av at de har jobbet for å hjelpe andre, sier Granlund. Etter flere besøk på Toten har Jason Vermeer fra Nederland bestemt seg for å inngå treneravta- le med FK Toten. Han har tidli- gere jobbet som spillerutvikler ved akademiene til Ajax og Barcelona, og det siste året har han trent Kinas U19-landslag. Nå skal han være trener i FK Toten fra nyttår til juni. – Jason har møtt flere fra gutte- laget vårt gjennomAjax-akademi- et i Nederland de to siste somrene. Markedssjef John Anders Hoel har i den forbindelse holdt kontakten. I høstferien var han på besøk på Toten for første gang. Da trente han en del spillere fra guttelaget i tre dager, forteller leder i FK Toten, Jo Solberg. Allerede i november var Kristine Bentestuen Ludvigsen kristine@totens-blad.no

5. klasse ved Reinsvoll skole viste stort engasjement da luke nummer 6 skulle diskuteres og snakkes om.

Hun forteller at skolen var med på det samme i fjor og at elevene selv ønsket å gjøre det samme i år. – Jeg har inntrykk av at ele- vene synes dette er en fin form for julekalender. De er engasjer- te, følger med og stiller spørsmål, forteller Granlund. Takknemlige elever I 5. klasse var det tirsdag morgen tid for å åpne den sjette luken i julekalenderen. – Jeg synes det er ganske fint at vi kan se og tenke litt over hvordan andre barn har det, sier Ella Sandvik (10). – Man blir på en måte litt mer takknemlig for hvordan vi har det selv, legger Tord Magnus Isachsen (10) til. Vermeer tilbake igjen. – Da var han med rundt til flere av lagene våre og deltok i tilegg ved de såkalte «ivrig-treningene» for de yngre lagene både i FK Toten og moderklubbene Lena, Kapp, Lensbygda og Kolbu/KK, forteller Solberg. – Han kommer til å ha hoved- ansvaret for treningene til FK Totens førstelag på G19 og G16 og i tilegg følge opp treningene for alle de andre lagene i Toten. Dette inkluderer også A-laget i Kretsligaen. Han vil dessuten ha en sentral rolle i moderklubbene. Der vil han delta på treninger for yngre spillere og drive trenerut- vikling på samme måte, sier Solberg. Samtidig vil Vermeer delta ved «ivrig-treningene», og ha hoved- ansvaret for et nytt ungdomsaka- demi for spillere fra hele

Tord Magnus Isachsen, Sandra Unnerberg og Ella Sandvik synes det er viktig å bry seg om andre i jula.

Elevene forteller at de synes det er givende å jobbe for peng- ene de gir til SOS-barnebyer. – Vi gjør alt fra måking til å ta ut av oppvaskmaskinen hjemme. Det er fint å kunne hjelpe andre barn som for eksempel har mistet

foreldrene sine. Det er slike ting mange av oss ikke kan sette oss inn i, sier Sandra Unnerberg (10). Toten Montessoriskole, Hoffsvangen skole og Vilberg skole er også med på kalender- prosjektet.

Jason Vermeer blir ny trener i FK Toten Kristine Bentestuen Ludvigsen kristine@totens-blad.no

Leder i FK Toten Jo Solberg (til venstre) og markedssjef John Anders Hoel (til høyre) håper Jason Vermeer (i midten) vil løfte klubben.

Toten/Gjøvik-området. Solberg ønsker ikke å si noe spesifikt om lønna til Vermeer. – Vi er ingen stor klubb, så

Vermeer kommer ikke til å tjene noe mer en enn vanlig nordmann det halvåret han er hos oss, sier han.

Made with