Onsdag 7. november 2018

5

Ektepar redder posten på Eina • Onsdag 7. november 2018

Frostroser i Hoff kirke Ronny G. Berg søker på vegne av Frostroser om kom- munal støtte til juleforestil- ling. Den skal framføres i Hoff kirke 4. desember. Dette er en julekonsert med gratis inngang, og arrangørene har holdt på siden 2003. Utgiftssiden på konserten er 5.000 kroner, og Frostroser håper å få 2.000 kroner i støtte fra Østre Toten kommune. Barnehage vil utvide Lena FUS barnehage har vært i godkjent drift siden august 2013. I dag er barnehagen godkjent for 120 enheter, men vil gjerne kunne ta inn flere barn. Derfor søkes det nå om å utvide med fire enheter. Barnehagen har et godkjent lekeareal på 507 kvadratmeter, men utnytter bare 390 kva- dratmeter. Vedtak for nytt felt Kommunestyret i Østre Toten har vedtatt detaljregulerings- planen for Sukkestadtunet i Sletta. Det er gitt klagefrist i tre uker fra 31. oktober i for- bindelse med vedtaket. På feltet skal det bli små- husbebyggelse, med tilhø- rende lekeplass og friområde. Av planen går det fram at det skal etableres minst 14 boen- heter innenfor området. Boligplaner på Skreia Grunneier Heidi Margareth Lund Herberg ønsker å legge til rette for et boligområde med 12 enheter på sju dekar på Haavelsrud på Skreia, går det fram etter et oppstartsmøte som ble holdt tidligere i år. De mulige boligene skal få adkomst via Øveralmsvegen, som går av fra Kvennomslinna. Det er to eksisterende boliger innenfor området som kan bli regulert Toten almenning lodd num- mer 5 trenger ikke å søke om riving av et falleferdig uthus på Totenåsen på ca fem kva- dratmeter, fastslår Østre Toten kommune. Dermed er det fritt fram for riving. Avfall fra rivingen må leveres på god- kjent mottak, og kjøring av dette skal avtales med Viken skiklubb, som har avtale for bruk av snøscooter i området, opplyser kommunen til almenningen. for ny boligutbygging. Kan få rive uthuset sitt

Monica og Per Arne Jakobsen tok saken i egne hender da posttil- budet på Eina ble lagt ned for snart seks uker siden. 1. januar åpner ekteparet Post i Butikk i lokalene til Quick Systems i Solvikvegen. Posten på Eina ble borte da YX- stasjonen måtte avvikle driften i månedsskiftet september/oktober. Det ble tidlig klart at Henriette Alm tar over bensinstasjonen. Hun skal i tillegg satse mye på mat, og ser seg ikke i stand til å videreføre Post i Butikk. Kiwi var også inne i bildet, men Norgesgruppen sa nei. Like etterpå ble det satt i gang en Facebook-aksjon der målet var å undersøke om innbyggerne i Eina fortsatt ville ha et posttil- bud. Per Arne Jakobsen sto bak. – Jeg ringte Eina-patriot num- mer 1, Kim Espen Hansen, og lurte på om han kunne legge ut en meningsmåling på Facebook. På forhånd hadde jeg vært i sam- taler med Posten og hadde en avtale om Post i Butikk klar til signering, forteller Jakobsen. I slutten av forrige uke hadde nesten 450 personer svart på meningsmålingen. Og hele 95 prosent ønsket et posttilbud på Eina. Dermed kunne Per Arne Jakobsen signere kontrakten med Posten Norge. En midlertidig løsning – Hvorfor har du engasjert deg så sterkt i denne saken? – Vi må jo ha post på Eina, enkelt og greit. Hvis posten først blir borte, så kommer den aldri igjen. Vi må unngå å drepe næringsgrunnlaget for dem som ønsker å drive forretning på Eina. Så da verken Henriette Lund eller Kiwi kunne videreføre tilbu- det om Post i Butikk, var det ikke så mange muligheter. Vi er de Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

Ekteparet Monica og Per Arne Jakobsen redder posttilbudet på Eina. 1. januar åpner de Post i Butikk i lokalene til Quick Systems i Solvikvegen 15.

eneste utenfor sentrum som har folk på jobb, svarer han. Avtalen med Posten Norge har en varighet på fem år. Men det kan hende at tilbudet blir flyttet til mer sentrumsnære lokaler på litt sikt. – Målet må være å ha posten i sentrum. Det er der tilbudet hører hjemme. Derfor ser jeg på Post i Butikk her i Solvikvegen som en midlertidig løsning. Men det vik- tigste nå var å sørge for at posten blir på Eina, sier han. Etter at bensinstasjonen på Eina stengte, har innbyggerne måttet reise til YX-stasjonen på Reinsvoll for å utføre posttjenes- ter. Slik vil det være helt fram til ekteparet Jakobsen åpner dørene 1. januar. Ansetter ny medarbeider Det nye posttilbudet på Eina skal holde åpent i tidsrommet kl. 08 til 17 på hverdager. På lørdager vil det være åpent fra 10 til 13. – Åpningstidene blir de samme

som da Posten hadde egne lokaler på Eina, sier Jakobsen. Sistnevnte er daglig leder og den største eieren i Quick Systems. Datafirmaet sysselsetter 16 ansatte. En ny medarbeider skal ta seg av posten. – Postbiten forsvarer ikke en hel stilling alene, så vedkom- mende skal i tillegg ha andre opp- gaver her på huset. Å drive Post i Butikken er ingen gullgruve, men

det er viktig å beholde tilbudet på Eina, sier han. – Føler du deg som en red- ningsmann? – Det får andre uttale seg om. Vi gjør det fordi vi mener det er riktig for Eina. Hvis folk må reise til Reinsvoll for å hente pakker, er det fort gjort å fylle bensin også. Da er heller ikke vegen særlig lang til dagligvareforretningen på Reinsvoll.

Posttilbudet på Eina ble borte da YX-stasjonen måtte stenge. Henriette Lund fra Kolbu står klar til å videreføre bensinstasjonen. Hun skal i tillegg satse mye på mat og ser seg ikke i stand til å drif- te Post i Butikk.

Teater Innlandet og Ella Fiskum arrangerer juleshow på Eina Teater Innlandet og Ella Fiskum inviterer til juleshow med det de kaller spektakulær underholdning og spennende mat på Eina. Fire forestillinger på fire dager med på laget har hun gitaresset Ronni Le Tekrø fra TNT og skuespiller Mari Cathrine Brostuen Hagen. Forestillingen har fått navnet EINAWOOD Xmas Show. forsikrer informasjonskonsulent Randi Strømbu i Teater Innlandet. – I tillegg til Tekrø og

Juleshowet spilles på kvelds- tid. Men den yngre garde er hel- ler ikke glemt. På dagtid blir det nemlig en familievennlig versjon. – Showet er uten servering, og innholdet er justert så det passer like godt for små som for store. Her er det flere talentfulle barn som vil stå på scenen og slynge seg i sirkusmanesjen opp under låvetaket, opplyser Randi Strømbu.

Brostuen Hagen har Fiskum med seg en perlerad av musikere, dan- sere, sirkusartister og skuespil- lere som lager en magisk kveld der fransk cabaret og vaudeville møter Hollywood-glamour med all sin pomp og prakt, fortsetter hun.

premiere 22. november står på programmet. Arena er låven til Ella Fiskum. Sistnevnte er koreograf, danser og regissør. I tillegg driver hun danseresidensen R.E.D. (Recidency Eina Danz). Med seg

Stikkord er dans, akrobatikk, sir- kus, poledancing, trapesartister, flotte kostymer og livemusikk. – Det loves pikant eleganse, ekstrem fysisk utfoldelse og lun, men til tider småfrekk humor,

Made with FlippingBook Annual report