Onsdag 21. november 2018

Camilla Rostad i Holmen Crisp har fått sin første lokaldyrkede avling av glutenfri bokhvete i hus. Dette skal utvikles til to til tre nye kortreiste produkter fra Toten. Satser med kortreis

Camilla Rostad i Holmen Crisp vil ha kortest mulig veg til råvarene sine. Nå er første totenproduserte avling av bokhvete i hus på Kapp. Lokal tilknytning og kortreiste råvarer er viktig for Camilla Rostad og Holmen Crisp på Kapp. Det brukes lokaldyrkede erter i ertebrødene, og nå bakes potetbrødet med poteter dyrket på Haugen gård på Tømmerholshøgda på Kapp. – Vi har tidligere fått potet- flakes fra Hoff på Gjøvik, men da var det ikke nødvendigvis fra poteter fra Toten, men hele distriktet, sier Rostad. Ragnhild Fladsrud ragnhild@totens-blad.no

Nå jobbes det også for å gjøre de glutenfrie melproduktene fra egen mølle så lokalproduserte som mulig. – Det glutenfrie melet utgjør 60 prosent av omsetningen vår. Vi ønsker å ha en tydelig binding til lokale råvarer også for disse produktene, sier Rostad. Bestanddeler som ris og mais, er ikke akkurat egnet for dyrking i Toten-klima, men når det kom- mer til bokhvete er det altså muligheter. – I år har vi testet ut og dyrket 70 mål med bokhvete på et jorde tilhørende Hørstad på Skreia. Dette har skjedd i samarbeid med Vang gård som produsent, forteller Rostad. Dyrking av bok- hvete forekommer andre steder i Norge, men i mindre omfang. Nye produkter Med sin bokhvetesatsning

viderefører Rostad et stykke arbeid etter sin far, Håkon Rostad. På 1990-tallet deltok han i et samarbeidsprosjekt med sju aktører, som prøvde seg på bok- hvetedyrking i Agder. – Dette kom ikke helt i mål kommersielt sett. De var nok litt tidlig ute, så timingen er nok bedre nå, har Rostad både håp og tro på. Kverna som ble innkjøpt den gangen, har nå kommet til Kapp. Her skal den settes i drift og brukes til maling og videre- foredling av den første lokal- dyrkede avlinga på ti tonn. Avlinga øremerkes produktut- vikling, og skal bli til helt nye rendyrka bokhveteprodukter. – Det jobbes nå med to til tre nye produkter. Dette er mel av ren bokhvete, bokhvetegryn naturell og bokhvete ristet, såkalt «kasha», som altså betyr at det er ristet, sier Rostad. Det er planlagt

Per Odd Gjestvang fra Vang gård i fint driv med tresking av bok- hvete i høst. Ei frostnatt kom som bestilt. Dette er viktig for å visne planta, så den blir klar til tresking. (Foto: John Knut Bakken).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker