Onsdag 30. januar 2019

8

Onsdag 30. januar 2019 • Ber folk bidra til renseprosessen

Motorkveld på Lena Teknisk avdeling ved Lena- Valle videregående skole hadde i fjor stort hell med motorkveld. Kommende tirs- dag skal de forsøke å gjenta suksessen. Med på laget er bil-, transport- og traktorbran- sjen i regionen. – Alle som er interessert i motor, biler, traktorer, trans- port eller tekniske løsninger er velkommen til oss, sier Anne Helene Toft, avdelingsleder ved teknisk avdeling ved Lena-Valle videregående skole. Arrangementet foregår bak Totenhallen, hvor teknisk avdeling holder til. Roger gikk til topps Med 349 poeng ble kolbuing- en Roger Ottosen fra Vestre Toten skytterlag totalvinner av historiens første offisielle landsdelskretsstevne. Gjøvik og Brusveen skytterlag arran- gerte det på 15 meter på innendørsbane i Revhiholen. Utfordrende vinterføre Fylkesveg 33 har mye tung- trafikk, og i går morges hav- net denne lastebilen i grøfta i Nordlia. (Foto: Ole Ludvig Rosenborg). De siste dagene har det vært mange mindre trafikuhell på vinterføret. I går morges hav- net en lastebil i grøfta i Nordlia. Mandag kveld var det en tilsvarende hendelse med en semitrailer på fylkes- veg 33 på Kraby. Mandag var det også en frontkollisjon på riksveg 4 ved Raufoss. I til- legg har det vært en rekke mindre uhell der biler har hav- net i grøfta. Kjører VM i Hurdal Lørdag 9. februar er det igjen klart for spark-VM i Hurdal. I fjor deltok over 800 personer i mesterskapet, og arrangøren tror det kanskje blir enda flere i år. Sparkmoroa ble arrangert for første gang i 2010.

Kjøkkenkluter, våtservi- etter og kondomer hører ikke hjemme i toalettet. Det er likevel vanlige funn. Vann- og avløps- sjef Elisabeth Harrang ber innbyggerne ta ansvar dersom rensingen i Sundvika skal fungere. I snart seks uker har urenset klo- akk gått rett i Mjøsa etter stor- brannen på Skreia. Siden da har kommunen jobbet med å etablere et midlertidig renseanlegg. I går kunne vann- og avløpssjef Elisabeth Harrang i Østre Toten meddele at første trinn i rense- prosessen er i drift. – Rista du ser her skal ta unna partikler som er tre millimeter og større. Prosessen vil redusere for- søpling som man ser i mjøsover- flata om våren. Rista har ingen stor betydning for biologisk og kjemisk rensing, forklarer Harrang. Mye rart i toalettet Rista er plassert i et nylig oppført overbygg med varme. Det er nødvendig for å hindre frost. Anlegget ble kjørt i gang fredag. Men gleden ble kortvarig. En full innløpskum var medvirkende til at det ikke var mulig å få rista til å fungere. Dermed ble det ei lang helg på deler av staben til vann- og avløpsetaten. – Innløpskummen var full av mye rart. Dessverre opplever vi litt for ofte at pumpestasjoner tet- ter seg. Dermed må våre folk ned og spyle rent. I tillegg må vi ofte leie inn sugebiler, noe som med- fører store kostnader, forteller Lenaparken. Bak tilbudet står en gjeng hockeyinteresserte totning- er. Den samme gjengen skal i til- legg etablere egen hockeyklubb, Toten Hockey. Stiftelsesmøte finner sted i kveld. – Målet med klubben er å drive barneidrett, forteller Jon- Arne Røise og Pål Pedersen, to av initiativtakerne. Karene legger til at organisa- sjonen «Stor idrett» bidrar med Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no I løpet av neste uke blir det mulig å gå på skøyter i

Første trinn i den midlertidige renseprosessen på Skreia er i gang. En rist med overbygg skal skille ut partikler som er tre millimeter og større. – Gledelig, sier vann- og avløpssjef Elisabeth Harrang. Samtidig oppfordrer hun innbyggerne til å tenke over hva de putter i do.

utfordringer for kommunen. Harrang sier at tette pumpesta- sjoner bidrar til å forverre situa- sjonen i form av merarbeid og økte kostnader. – Vi er avhengig av å bruke alle ressurser på å ferdigstille det midlertidige renseanlegget. Innbyggerne kan være med å avhjelpe situasjonen gjennom å tenke over hva som puttes i toa- lettet. Vi håper på forståelse i den vanskelig situasjonen vi nå befinner oss i. Vi har behov for bistand fra innbyggerne, sier Harrang og legger til: – Det er kun det kroppen gir fra seg og dopapir som skal opp i toalettet, sier Harrang. Vann- og avløpsetaten jobber

nå på spreng for å klargjøre til neste trinn i renseprosessen. Noen av bassengene på Skreia klarte seg gjennom brannen, og disse skal benyttes til biologisk og kjemisk rensing av avløps- vannet. – Vi er nå i full gang med å planlegge når det gjelder hva vi trenger av utstyr. I liket med rista skal også bassengene sik- res mot frost gjennom et over- bygg med varme. Arbeidet må tilpasses med tanke på riving på branntomta, et arbeid som settes i gang etter hvert, sier hun. – Når kan det midlertidige renseanlegget stå klart? – Det vil skje innen én til to måneder, svarer Harrang.

Harrang til Totens Blad. Hun mener innbyggerne må tenke over hva de kaster i toalet- tet. – Det er ganske vanlig at vi finner våtservietter i pumpesta- sjonene. Jeg vet det er en del leverandører som sier at disse løser seg opp i vann. Det er ikke tilfelle. Våtservietter fører bare til problemer for våre anlegg. Vi finner også kondomer, kjøkken- filler og q-tips. Ja, til og med mat, forteller Harrang og peker på ei gulrot som er fanget opp av rista ved renseanlegget på Skreia. Kan avhjelpe Storbrannen har utløst store utleie av skøyter og utstyr. – Vi ønsker også å komme i kontakt med noen som kan bidra med isskraper, hockeymål og vant, forteller Røise og Pedersen. Skøytebanen er åpen for alle. Kommunen har gitt tillatelse til at deler av Lenaparken kan isleg- ges. Vann hentes fra brannhy- dranten i parken, og brannvesenet stiller med slanger. Alt er basert på dugnad og frivillighet. – Når kan banen være klar til bruk? – Været avgjør, men det ser ut til at den kan tas i bruk i løpet av neste uke, svarer Røise og Pedersen. På sikt ønsker de seg et per- manent skøyteanlegg på Lena.

Skøytebane og hockeyklubb på Lena

Arbeidet med å etablere en skøytebane i Lena-parken er i gang. Bak tilbudet står en gjeng skøyteinteresserte totninger. – I tillegg blir det egen hockeyklubb, sier Jon-Arne Røise (t.v.) og Pål Pedersen, to av initiativtakerne. (Foto: Ole Ludvig Rosenborg).

ÅRSMØTE søndag 3. februar kl 18 i losje Vårsols lokale, Kirkebyskogen. Vanlige årsmøtesaker, god kveldsmat og utlodning. Vel møtt!

– Det er ingen tvil om at inter- essen for skøyter er stor. Bare se på isflatene rundt omkring på skolene, det kryr av unger.

Kommunen burde jo hatt et per- manent anlegg. Vi håper at dette kan være en god start, sier karene.

Made with FlippingBook flipbook maker