Onsdag 20. mars 2019

10

Onsdag 20. mars1 2019 •

Foreslår taxfree- butikk i Torvfesta

Kreftaksjonen fikk 86.000 Nok en gang har Østre Toten bygdekvinnelag, Vestre Toten bygdekvinnelag og Kolbu bygdekvinnelag gjennomført en vellykket kreftaksjon. Torsdag og fredag i forrige uke samlet de inn til sammen 86.000 kroner utenfor daglig- – Givergleden var veldig stor, og vi må få takke alle som bidro, sier Unni Lund, innsamlingsleder i Østre Toten bygdekvinnelag. Pengene går til å støtte Krafttak mot kreft, Kreftforeningens årlige inn- samlingsaksjon. Siden opp- starten i 2006 er det blitt sam- let inn over 300 millioner kro- ner. Presterte i cupkampen Kolbu KK vant 4-1 og leverte en meget sterk forestilling i helgas cupkamp mot Valdres. Oppgjøret, som var første kva- lifiseringsrunde, ble spilt på Lena. Vertene ledet 2-0 etter 20 minutters spill. Homayon Mohamedi og Henrik Gramm Myhre var målscorere. Sistnevnte scoret ytterligere ett mål da han sendte Kolbu KK opp i 4-1-ledelse i 90 minutt. Simen Engelien kom også på scoringslista. vareforretninger rundt omkring i kommunene. Fylkesmannen jobber med å behandle en søknad om en mindre endring av tillatelsen for Bil-demontering Innlandet på Skreia. Det er søkt om å få godkjenning for mottak av kasserte fritidsbåter. Fylkesmannen har signali- sert overfor bedriften at det er aktuelt å gjennomføre en stør- re revidering av hele tilla- telsen. Likevel vurderes det at det er grunnlag for å tillate mottak av båter nå. Frist for å gi merknader til varsel om den foreslåtte endringen i tillatelsen er satt til 3. april. Mottak for båter også

Her i Torvfesta mener Hveem aquavitnytarlag det bør komme taxfree-butikk. En svært seriøs henvendelse er sendt til viktige beslutningstagere. Det er ukjent om bilen på bildet er sendt ut fra et av departementene for å vurdere forholdene. Innfelt Per Y. Steinsholt, preses i lauget. (Arkivfoto).

Fire ministre og en ord- fører har fått henven- delse fra en munter gjeng av akevittnytere. De tar til orde for gren- sehandel i Skreifjella når Innlandet blir en realitet. Hveem aquavitnytarlag mener det bør etableres et taxfreeutsalg i Torvfesta, på grensa mellom Akershus og Oppland. Laget har derfor sendt et høytidelig brev til kommunalminister Monica Mæland, samferdsels- minister Jon Georg Dale, Jon Olav Andersen jonolav@totens-blad.no

næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, helseminister Bent Høye og Guri Bråthen, ordfører i Østre Toten. Bakgrunnen er at akevittny- terne har tatt for seg oppret- telsen av Innlandet på sin gene- ralforsamling 8. mars. De mener at når denne delen av landet blir definert som Innlandet, må resten være utlandet. I henven- delsen pekes det på at dette vil være en fornuftig utnyttelse av grenselandet i et ellers nærings- fattig område. Avsenderne mener at overskuddet kan benyttes til å bygge ny veg mellom Bilitt og Skreia, helt uten bruk av bompenger. Akevittnyterne poengterer at

det selvsagt vil være påkrevet å reise ut av Innlandet i minst 24 timer for å kunne handle i tax- freebutikken. Ikke døgnville Brevet er undertegnet av preses og generalsekretær i foreningen. Sent i går ettermiddag lyktes det Totens Blad å få tak i preses Per Y. Steinsholt, som da var på en kort visitt i utlandet. – Betyr dette at du eller dere er på studietur i forbindelse med en mulig etablering av taxfree- utsalg? – Det kan jeg ikke kommen- tere, sier Steinsholt, og forsøker å henvise til generalsekretær Torstein Nærbøe.

– Var det langt utpå kvelden da akevittnyterne fattet vedtaket som ligger til grunn for henvendelsen til ministrene og ordføreren? – Vi var på ingen måte døgn- ville, hevder Steinsholt. En typisk sak Preses i Hveem aquavitnytarlag sier at dette er en typisk sak som tas opp til behandling når det er generalforsamling. – Vi mener at dette er et pas- sende tiltak når vi nå fra neste år får Innlandet. Det er forskjell på innland og utland, påpeker han. – Velinformerte kilder kan for- telle at Hveem aquavitnytarlag har fått tappet sin egen akevitt. Er det et aktuelt produkt å selge i det påtenkte taxfree-utsalget? – Fremtidige planer av den typen er ikke nedskrevet, sier Steinsholt, og blir svært vag i sine uttalelser. – Som preses har jeg ikke fullmakt til å gå nærmere inn på dette nå, kommenterer han. – Men dere har en egen ake- vitt? – Den er det bare historiske dråper igjen av for øyeblikket, medgir han. Steinsholt opplyser at etter det han er kjent med, har det foreløpig ikke kommet svar på forslaget fra det offentlige Norge.

SCREENDAGER

Damelaget har funnet serieformen

28. april serieåpner damelaget til Raufoss Fotball hjemme mot Lyn 2 i 2. divisjon. I forrige uke viste totningene at formen er

god, med 5-0-seier over Lillehammer i storhallen. Alle målene ble scoret i løpet av den første halvtimen i første

omgang. På scoringslisten kom Karine Ørud, Helene Lium Nyhus, Vilde Skattum (to mål) og Oda Karoline Skogan.

Mange vil ha læreplass i Oppland

Søkertallene til opplæring i bedrift i Oppland i 2019 er noe høyere enn i fjor, men marginalt lavere enn toppåret 2017. Søkertallene til opplæring i bedrift i år er de nest høyeste som er registrert i Oppland.

I 2019 er det registrert 909 søknader til læreplass, mens tal- let i toppåret 2017 var 913. Tallene for 2017, 2018 og 2019 ligger markert høyere enn tidli- gere år. Kvinneandelen har økt betraktelig, det betyr at fra

neste skoleår vil hver tredje lær- ling være jente. Den største positive veksten finner vi i utdanningsprogram- mene, design og håndverk, naturbruk, helse- og oppvekst- fag og restaurant- og matfag.

*På zipscreen til 29.03

Gratis befaring: 900 90 100 Damvegen 11, 2827 Hunndalen

www.scandic.no

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online