Onsdag 29. mai 2019

Mariekjeks, hjemme

Går vi noen tiår tilbake, så brannberedskapen ganske annerledes ut. Et kafebesøk endte med brannutrykning for tre unggutter på Lena. Og hjemmebrenning kunne være en utfordring. Tidligere tiders frivillige brann- korps er i dag blitt til profesjonel- le, offentlige brannvesen. Ringer du 110, havner du på en topp moderne alarmsentral. På 1960- tallet var det Grand kafe på Lena som var alarmsentralen. Gikk på kafé Vi har slått oss til rundt kaffebor- det på dagens brannstasjon på Lena. Der er mange av veteranene fra brannvesenet samlet, sammen med noen av dagens ansatte, og historiene sitter løst. Noen av dem kan se tilbake på veldig mange år i tjeneste, først i frivillig brann- korps, senere som ansatte i brann- vesenet på heltid eller deltid. Historiene sitter løst, og latteren runger når interne opplevelser fra tidligere tider friskes opp. Ikke alt har vært helt offentlig. Før nå. Slik som når Nils Thorvald Lindstad forteller om hvordan hans lange karriere i brannvesenet startet. Det var ganske tilfeldig. – Vi var tre unggutter som hadde vært på kinoen på Lena. Jeg tror vi var 16-17 år. Etterpå gikk vi på kafeen på Grand, og da var det gjort, forteller Lindstad. Ikke helt utlært Grand var nemlig datidas 110- sentral. Her hadde innehaver Paul Grindvoll ansvaret for å ta imot brannmeldinger på telefon. Når det var gjort, trykket han på en knapp på veggen, før han løp til brannbilen. Da ulte en kraftig sirene fra taket av Grandgården, for å kalle inn frivillige brann- mannskaper. Jon Olav Andersen jonolav@totens-blad.no

Om den gangen Lena brannve- sen rykket ut til hyttebrann på Svartungen, og brannbilen havnet utfor vegen på vanskelig vinterfø- re. I etterkant ble det belønnet med en spark med blålys til den uheldige som satt bak rattet. I det hele tatt har det vært mange mor- somheter. – Da den nye brannstasjonen på Lena ble bygd, sørget brann- mester Tore Stensberg for at gum- mistøvlene mine ble støpt fast i gulvet i et hjørne, ler Bengt Arne Gylder. Stensberg hadde mye morsomt for seg, forteller de. En gang rykket et vaktlag ut til en brann som kom til å ta litt tid. Da bestilte de mat. Men da Stensberg fikk regningen for snit- ter, var han nok ikke helt fornøyd, for det ble kostbar mat. «Belønningen» kom i forbindelse med brannvesenets julebord. Det nevnte vaktlaget kom til dekket bord – i garasjen. Der ble det ser- vert Mariekjeks og vann, mens de øvrige brannmennene ble bedt på ordentlig julemat i etasjen over. Så penser de inn på den gangen brannsjef Kurt Wessel Hennestad hørte feil på telefonen. Han lette fortvilet etter den meldte brannen i Rossgutua, mens mannskapene befant seg i Rosetgutua ved Lena. Første utrykning Da brannmannskapene var frivilli- ge, var det ingen vaktordning. Hans Henning Gaarder forteller om den første gangen han kjørte brannbil på utrykning. Det var på nyttårsnatta et år, og forklaringen på at han plutselig satt bak rattet med blålys var at ingen andre av de frivillige var helt edru. Ei historie om en utrykning gjennom Lenagata kommer også til overflaten. Det var mens sam- virkelaget i Lenagata ble bygget for mange år siden. Bak i brannbi- len kom det en kommentar: – Jaggu går det sakte, dette her! Replikken handlet egentlig om at det var byggingen av butikken som gikk sakte, men sjåføren på brannbilen tok det ille opp. Han

Her er en del av veteranene fra brannvesenet på Lena på besøk på dagens brannstasjon. Pensjonistene har mange spesielle historier på lager.

Denne kvelden var Grindvoll senior borte, så det var sønnen Martin som passet telefonen. – Jeg husker at Martin løp og kjørte ut brannbilen. Problemet var at ingen møtte opp. Da kom han inn kafédøra og ropte at vi måtte bli med og rykke ut, fortel- ler Lindstad. Så skjedde. Det brant på chips-

torien når vi snakker med ham i ettertid, og sier det må ha vært rundt 1967. Han har vært med på sin del av brannutrykninger, men noen opplæring var det dårlig med. Lå i dobbeltseng Lindstad forteller også om den gang han og kollegaen ble innlo-

trodde han fikk kritikk for at han ikke kjørte fort nok. Noen ganger gikk det helt galt med bilkjøringen. En episode snakkes det fortsatt om blant folk på Østre Toten. Det var da det brant på Trogstad i Totenvika i september 1977. På Vennevold var det stopp for brannbilen fra Lena. Den havnet ut av vegen, veltet, og kom aldri fram. Heldigvis gikk det bra med de som satt i den, blant dem Nils Thorvald Lindstad. Ikke HMS – Det var i det hele tatt ingen som hadde hørt ordet HMS før, skyter Gustav Gaarder inn. Beskyttelsesutstyr var det dårlig med. – Vi hadde regnfrakk, det var det eneste, sier Bengt Arne Gylder. – I dag er det rutiner for å snak- ke ut med kolleger og oppfølging hvis du har vært med på noe spe- sielt dramatisk. Slik var det ikke før. Jeg husker den første utryk- ningen min, i desember 1970. Da brant det inne et lite barn, men det ble det ikke snakket noe spesielt om i ettertid, forteller Stein Østby, også han mangeåring brannmann på deltid.

En brann i Totenvika på 80-tallet. Lena brannvesen har fått «moderne» branndresser, mens kollegene fra Skreia har regnfrak- ker. (Foto: Jon Olav Andersen).

fabrikken på Skreia, og unggut- tene hoppet inn i brannbilen. I til- legg til Lindstad var det Rolf Nereng og Bengt Arne Gylder. – Vi hadde jo ikke så mye greie på det. Da vi kom fram, klundret vi fælt med å få stigen av taket på bilen. Vi fikk da til slutt satt den mot veggen, men så falt den ned. Det var nemlig hjul på stigen, og vi hadde satt den opp ned, gliser Lindstad. Martin Grindvoll bekrefter his-

sjert på Grand ei hel uke. – Paul Grindvoll skulle være bortreist. Så da måtte vi sove i dobbeltseng på Grand den uka, i tilfelle det kom inn brannmelding- er. Vi hadde det fint, vi. Det gikk visst med noen karbonadesmør- brød, bevertningen var upåklage- lig. På brannstasjonen stiger volu- met rundt bordet, etter hvert som den ene gode historien etter den andre kommer fram.

Hele brannstyrken samlet på Lena, utenfor den daværende brannstasjonen. Helt til høyre står brannmester Tore Stensberg. Bildet er tatt på midten av 80-tallet. (Foto: Privat).

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online