Onsdag 7. august 2019

5

• Onsdag 7. august 2019

Nå reiser Bilitt stasjon seg igjen

Premiere for gjestebud

På det gamle stasjons- området på Bilitt gjen- oppstår den gamle sta- sjonsbygningen, om enn i litt mindre format. Det praktiske kombineres med det historiske. Selv om ikke toget kommer, så skal Bilitt stasjon igjen få skinne der skinnene en gang lå. Østre Toten kommune måtte bygge en målestasjon der i forbindelse med den nye hovedvannledningen. Så da ble det bestemt at den lille bygningen også skulle være en hyllest til den gamle jernbanesta- sjonen. – Det er mange entusiaster her på Bilitt, med Bilitt vel i spissen, som sørger for at det gamle sta- sjonsområdet er blitt et virkelig fint sted. Vi ønsket å gi dem litt heder for innsatsen ved å bidra med noe litt annerledes, forteller Lars Bekk i Vann og avløp. I stedet for en ferdigprodusert og langt kjedeligere bygning, gjenskapes nå en mindre versjon av stasjonsbygningen som for- lengst er revet. Gjøres innimellom De ansatte i Vann og avløp synes det er moro å bidra til noe litt spe- sielt. – Jobben gjøres når vi har ledig tid innimellom andre oppdrag, forteller Bekk. Tiltaket er blitt møtt med stor glede på Bilitt. Folk har kommet innom byggeplassen med brede smil, og noen har til- Jon Olav Andersen jonolav@totens-blad.no

I morgen er skuespiller Gro Ann Uthaug premiereklar med sin nye oppsetning av «Babettes gjestebud» på Stenberg. De to forestilling- ene i morgen og lørdag, som byr på en totalopplevelse med teater i Åserudbygning- en etterfulgt av gjestebudme- ny servert hos Ditlevines utsikt, ble raskt utsolgt. Derfor er det nå satt opp en ekstra forestilling 17. august. Babettes gjestebud er en av de store humoristiske og dyptgripende novellene fra den danske forfatteren Karen Blixen. Den kom i samlingen «Skjebneanekdoter» i 1958. Babette er flyktning fra Paris. Hun kommer til et lite bygdesamfunn i Norge, og blir innlosjert hos to voksne ugifte og strengt pietistiske søstre. Her blir Babette kokk, og lærer å lage velling, kål- rotstappe og potetklubb. Søstrene formaner henne at: «Mat er kun for å gi næring, ikke for nytelsens skyld». Det søstrene ikke vet noe om er at Babette var kjøkkensjef på en av de mest eksklusive restaurantene i Paris. Babette klarer til slutt å arrangere et stort gjestebud, og hva som skjer denne kvel- den er selvsagt høydepunktet i fortellingen. Gro Ann Uthaug fremfører stykket alene og spiller der- med hele ni forskjellige rol- ler underveis. Hun har også tilrettelagt novellen for sce- nen. Regi er ved Einar Dahl, og produksjonen er ved Tema Teater. Gro Ann Uthaug spiller ni roller i sin nye oppsetning. (Foto: Ragnhild Fladsrud).

Bilitt stasjon gjenoppstår, som målestasjon. Lars Bekk og kollegene i Vann og avløp tar dette som et litt spesielt prosjekt innimellom andre oppdrag.

budt seg å komme med originale gjenstander fra den gamle stasjo- nen. Ut fra bilder kles nå målesta- sjonen med panel i forskjellige mønstre. Den gamle stasjonsbyg- ningen hadde mange flotte detal- jer. Foreløpig sitter det ei høyst ordinær dør i veggen, men her kommer det en forminsket kopi av den spesielle døra stasjonen hadde. Også vinduene blir spesial- laget, samt mange andre detaljer. Får stasjonsskilt

– På veggen satt det noen spesiel- le bøyler, og slike har vi fått tak i. Det var også noen særpregede lamper, og vi har funnet noen som passer, forteller Bekk.

Den gamle stasjonsbygningen hadde mange spesielle detaljer, med panel i forskjellige vinkler. Det må selvsagt gjenskapes.

denne typen kommunale bygg. Derfor skal treverket få tørke en stund først. – Det må da bli dyrt å legge så mye jobb i dette? – Kostnadene blir faktisk lavere enn å kjøpe en forhåndsprodusert bygning, forteller Bekk. At det lar seg gjøre, har også sammenheng med at de ansatte i Vann og avløp synes det er en morsom utfordring og stiller opp. I forbindelse med gravingen av den nye traseen mot Lena måtte en gammel undergang fjer- nes der jernbanelinja gikk. Noen av steinblokkene derfra skal bli sittebenker utenfor nye Bilitt sta- sjon – eller Bilitt målestasjon, om du vil.

Kraby stasjon står intakt, og det har blitt noen studiebesøk her for å se på detaljene. – Vi får også laget en kopi av det gamle skiltet med stasjonsnav- net Bilitt, med angitt høyde over havet, sier han. Til slutt skal bygget få den spe- sielle gulfargen som opprinnelig ble brukt. Det går litt tid før veg- gene gis farge, for det brukes all- tid impregnerte materialer på var det passasjertrafikk på Skreibanen, men fram til den for- melle nedleggelsen i februar 1988 gikk det godstrafikk her. De siste årene var skinnegangen i dårlig forfatning. Stasjonsområdet er kommunalt eid, men har gjennom flere år blitt ryddet og holdt i orden av entusiaster på Bilitt. Blant annet møtes folk i nærområdet til sankthansfeiring her.

Bilitt stasjon er borte, den ble revet i 1976. Dette bildet er tatt av Karsten Lundstad da siste tog med persontrafikk gikk på Skreiabanen i 1963. Det var en markering i forbindelse med ned- leggelsen av persontrafikken denne dagen.

Da togene stoppet på Bilitt stasjon

I november 1902 åpnet Skreia- banen, og det fantes både stasjo- ner og stoppesteder. På Bilitt var det først stoppested, men rundt ti år senere ble Bilitt oppgradert til stasjon. På Starum var det stor militær aktivitet, og det bidro til at Bilitt var et viktig sted. Her ble det blant annet bygget et langt sidespor, der mange godsvogner kunne bli lastet opp. Det var også mye transport for brenneriet som

lå like ved stasjonsområdet. Under andre verdenskrig ble brenneriet brukt til å produsere surkål. Etter å ha blitt lastet om bord i vognene på Bilitt gikk for- syningene ut i verden, blant annet til Østfronten. På 1920-tallet mistet Bilitt sta- tusen som stasjon, og ble igjen stoppested. Trolig var det en sammenheng med at aktiviteten på Starum avtok. Fram til 1963

Made with FlippingBook - Online catalogs