Onsdag 7. august 2019

6

Onsdag 7. august 2019 •

Toten

RUNDT PÅ •

Tips redaksjonen: 61 16 87 50 www.totensblad.no

Fikk napp etter 100 jobbsøknader

Postboks 4, 2851 Lena Tlf. 61 16 87 50 Utgiver: MVL Media AS , Lena Opplag: 13.708

Anthony Lino Giripio kom til Norge som kvoteflyktning i 2004 etter å ha opplevd krig og elendighet i hjemlandet Sør-Sudan. Han lærte seg norsk, og studerte fredsarbeid og konflikthåndtering på uni- versitet og høyskole i Oslo. Etter to år som informasjons- konsulent ved Vestre Toten statlig mottak på Raufoss ble han arbeidsledig i 2017. Nå jubler 54-åringen over ny jobb. Denne gangen som vikarkirketjener i Vestre Toten menighet med Raufoss kirke som hovedbase. Det hører med til historien at Anthony søkte på hele 100 jobber. – Jeg har fått flere jobbtil- bud utenfor kommunen og i utlandet, men jeg og familien stortrives her på Raufoss og har ingen planer om å flytte. Å jobbe som vikarkirketjener synes jeg er helt topp. I til- legg er jeg renholder i kirken. Til sammen blir det en hel stilling, forklarer Anthony. 10. august: Larsok. Dette var minnedag for St. Laurentius som i følge legenden skal ha gitt blinde synet tilbake og utført mange andre mirakler. Han døde i år 258 etter å ha blitt lagt på en glødende rist på grunn av sin kristne tro. Han var derfor skytshelgen for mange yrker som har forbin- delse med ild og varme, men også for dem som led av spe- dalskhet. Til flere Laurentius-kirker i middelalderens Norge hørte et hospital for spedalske. Han var også bibliotekarenes skytshel- gen, fordi han hadde ansvaret for de hellige bøker mens han var diakon under pave Sixtus II. Vanlig primstavtegn er en rist. Byggefirma ilegges gebyr Et byggefirma på Toten må betale 6.198 kroner i gebyr til Vestre Toten kommune etter at påbygg på en bolig startet før tillatelse var gitt. Kommunen ga tillatelse 22. februar i år basert på søknad mottatt 8. januar. Kommunen mottok bil- der som viser at arbeidet ble igangsatt 10. januar. 10. august er Larsok

Trykk: Hamar Media AS Annonsepriser: Alm. plass 10,10 pr. mm Tekst plass 14,30 pr. mm Abonnement: Helår kr. 845,- post@totens-blad.no annonsebestilling: annonse@totens-blad.no

Besøksadresse Totens Blad: Hauggata 10, Lena

Daglig leder: Morten Linnerud Telefon 951 75 456 morten@totens-blad.no Redaktør: Jon Olav Andersen Telefon 908 34 934 jonolav@totens-blad.no Journalist: Karsten Nyborg Telefon 982 32 341 karsten@totens-blad.no Journalist: Ole Ludvig Rosenborg Telefon 908 59 449 ole@totens-blad.no Markedssjef: Hans Erik Linnerud Telefon 414 76 899 hanserik@totens-blad.no Annonsekonsulent: Frode Leonardsen Telefon 901 55 697 frode@totens-blad.no Produksjon: Vibeke Sveen Telefon: 934 77 026 vibeke@totens-blad.no Produksjon: Janett Alice Olijnyk Telefon 982 32 392 janett@totens-blad.no Journalist: Ragnhild Fladsrud Telefon 908 43 488 rf@totens-blad.no

Anthony Lino Giripio har fått jobb som vikarkirketjener i Vestre Toten menighet. 54-åringen fra Sør Sudan er utdannet lærer og har studert fred og konflikthåndtering, og han snakker fem språk. (Foto: Ole Ludvig Rosenborg).

Han begynte å jobbe som kirketjener i mai. Siden da har han brukt mye tid til å klippe gras på kirkegårdene på Raufoss, Eina og Bøverbru. – Jeg føler at jeg gjør en i tidsrommet 15. til 17. novem- ber. Vedtaket ble fattet av Norges bokseforbund på et møte 18. juni. Mesterskapet arrangeres i Raufosshallen.

viktig jobb, sier Anthony, som snakker fem språk. Han job- bet som lærer i hjemlandet. – Mange mener jeg er overkvalifisert til å jobbe som renholder og vikarkirketjener. Jeg ser litt annerledes på det. Arrangørklubben gleder seg naturlig nok over tildelingen. Gledelig er det også at klubben per i dag har fire utøvere som skal være med å kjempe om

Jeg trives med å hjelpe folk, og føler at jeg får brukt utdanningen min i den jobben jeg har nå. Å pynte ved gra- vene og gjøre det fint på kir- kegårdene er en viktig jobb, sier han. edelt metall på hjemmebane. Disse er Sigurd Glemmestad, Noman Khan, Emil Roseth Mathisen og Pål Edvin Dyste.

Navn:

Vekt: Redskap: Dato: Type fisk: c&r:

Per Erik Halvorsrud 741 Flue

5/5 Harr 29/5 Harr 27/5 Harr 6/5 Harr 5/5 Harr

x x x x x

Harrbørsen

Waldemar Siry Waldemar Siry Waldemar Siry

681 Flue 640 Flue 600 Flue 600 Flue

Morten Sommerfelt

Øyeblikk som var

Følg Totens Blad også på Facebook

2 7 1 8 9 4 6 3 5 4 6 8 3 2 5 9 1 7 9 5 3 6 1 7 8 4 2 7 1 5 4 3 6 2 8 9 3 2 4 9 5 8 7 6 1 8 9 6 1 7 2 3 5 4 5 4 7 2 8 3 1 9 6 1 3 2 5 6 9 4 7 8 6 8 9 7 4 1 5 2 3

Bildet er fra den store fotosamlingen etter Sigurd Røisli. Hvem er det vi ser? Bildet er tatt i mai/juni 1951, hjemme hos fotografen. Opplysninger om dette bildet kan gis til Mjøsmuseet, kontaktopp- lysninger finner du under bildet. Det går også an å ta kontakt med Kjell Røisli dersom du vet noe om bildet, han treffes på telefon 905 52491. Husk å oppgi referansenummer TMF- 05463.

Løsning

Sudoku 26.6.

Bildene trykkes i samarbeid med Mjøsmuseet, for å framskaffe opplysninger om motivene. Bilder som er registrert hos museet har et referansenummer, bilder uten nummer er kommet inn direkte til Totens Blad. Har du informasjon eller korrigeringer, vennligst ta kontakt med museet. Tlf. 911 70 500 eller epost til post@mjosmuseet.no

Bokse-NM til Raufoss

Raufoss bokseklubb skal arran- gere NM for ungdom og junior

Made with FlippingBook - Online catalogs