Onsdag 7. august 2019

8

Onsdag 7. august 2019 •

Fortsatt ventetid ved Byrudberga

Ber grunneier rydde opp Tre avskiltede biler, bilvrak gamle bildekk og gamle sykler. Det ble notert på kom- munens blokk i forbindelse med en synfaring av en eien- dom på Eina tidlig i juni. Kommunen har gitt grunneier mulighet til å foreta oppryd- ding. Hvis henstillingen ikke tas til følge, kan kommunen vedta pålegg om opprydding. Forsøpling er nemlig i strid med forurensningsloven. Sanering av vann og avløp Vestre Toten kommune har gitt grønt lys for sanering av offentlig ledningsnett i Plogvegen på Raufoss. I 2014 ble det sanert i nordre del av Plogvegen. Opptog med traktorer Lørdag 24. august er det igjen klart for Helt på jordet på Lena. Da blir det familie- dag i Lena sentrum, med underholdning og konkurran- ser i Lenaparken. I tillegg planlegges det også et trakto- ropptog gjennom Lena sen- trum. Politiet har gitt tillatelse, men ber arrangøren ta en prat med traktorførerne på for- hånd, slik at de tar særlig hensyn til barn langs ruta. Også 17. mai i år var det traktorparader flere steder i kommunen, og politiet opply- ser at de så et farepotensiale. Arrangøren har opplyst at de skal ha en del vakter i anledning matfesten. Det er voksne fra Lena idrettslag som fungerer som både par- keringsvakter og trivselsvak- ter, ettersom det ventes stor tilstrømning til Lena denne dagen. Det planlegges også å bruke kokegropper til tilbe- redning av mat på Nedre Evang. Brannvesenet i Østre Toten har gitt tillatelse til dette, samt bruk av griller. Betingelsen er at det finnes slukkeutstyr, og at det tas for- holdsregler for å forhindre brann. Grimaas bryggeri på Raufoss har søkt om salgsbe- villing for alkohol, og det innhentes nå uttalelser i for- bindelse med søknaden om ølsalg. Det er mange tillatelser rundt dette opplegget. Statens vegvesen har gitt arrangøren lov til å sette opp reklame på tre steder, i form av fargerike potetkasser med skilt langs fylkesvegene mellom 1. og 25. august.

Rensking og sikring av fjellsiden ved Byrud ble iverksatt etter steinraset på fylkesveg 33 i april. Arbeidet pågår fortsatt. For noen uker siden gikk det et ras nord for Byrud. Det betyr mer kø og ventetid for bilistene. Det pågående sikringsarbeidet vil få konsekvenser for trafikken mellom Skreia og Minnesund. – Vi trenger noen uker til før vi er ferdig med sikringsarbeidet ved Byrud i Akershus, sier Åsmund Røseid, byggeleder i Statens vegvesenet. Han legger til at det er en omfattende og krevende jobb. – Sikringsjobben pågår høyt oppe i fjellsiden. Arbeidet tar tid, men snart er de ferdige på de øverste punktene. Dette er så høyt oppe at det ikke er synlig fra veien, forteller Røseid. Han kan ikke si med sikkerhet når arbeidet vil være ferdig. – Det vil ta noen uker. Både steinsprangnett, bolter og to sik- ringsgjerder skal på plass, sier han. Manuell dirigering Vegen er innsnevret ved anleggs- området. Ventetid må påregnes. – Det beste for fremdriften hadde vært å stenge hele vegen. Men det er jo ikke aktuelt så lenge det ikke finnes en god Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no Emil Sivesind fra Bøverbru var i særklasse best under helgas landsfinale i bilcross for junior på Konsmo i Vest-Agder. 17- åringen startet med å vinne samtlige fire innledende heat. Han fikk 55 av totalt 60 poeng, og kunne juble over direkte- plass i A-finalen. Heller ikke der var det noen som klarte å tukte unggutten fra Vestre Toten. Sivesind kom i mål nes- ten ti sekunder foran sølvvinner Ole Henry Steinsholt (NMK Grenland). Sivesind, som kjører for NMK Gjøvik, ble nummer fire i fjorårets landsfinale for junior. I årets sesong kan han skilte med hele seks seire på 12 løp. I 11 av løpene har han kjørt A- finale. Mads Lund Heimdahl fra

Sikring av fjellsiden ved Byrudberga er fortsatt ikke ferdigstilt etter raset i vår. Det betyr at bilistene fortsatt må påregne en del ventetid i ukene som kommer. Bildet er tatt i april. (Foto: Jon Olav Andersen).

rammet av ras gjentatte ganger de siste årene. Mange trodde pro- blemet skulle løse seg da gladny- heten om en tunnel i Byrudberga ble sluppet. Byggingen skulle vært i gang. men prosjektet ble stoppet da det ble funnet alunskifer i ber- get. Når prosjektet kan gjennom- føres er ennå ikke klart. Men pla- nen er å utbedre en strekning på 2,4 kilometer ved Byrudberga hvorav en tunnel på 600 meter. Dagens vegstandard er generelt dårlig. Deler av strekningen er så smal at det faktisk ikke er plass til møtende trafikk.

omkjøringsveg. Ved oppgaver som kan medføre mulig nedfall fra fjellsiden blir vegen stengt i 20 til 30 minutter, med manuell dirigering. Utenom dette vil vegen være lysregulert, forklarer Røseid til Totens Blad.

I midten av juli fikk Statens vegvesen en ny utfordring på fyl- kesveg 33 i Akershus, da det gikk et mindre ras nord for Byrud. – Det var snakk om et lite steinsprang. Verken biler eller folk kom til skade da det skjed- de, forteller Røseid. Et steinsprangnett er under oppføring. Arbeidet skal etter planen utføres i neste uke. Vegen vil være er innsnevret og lysregu- lert så lenge arbeider pågår der. Tunellplaner er forsinket Fylkesveg 33 ved Byrud har vært

Suveren vinner av landsfinale i bilcross

Gjøvik ble nummer 15 i helgas landsfinalen på Konsmo. 15- åringen, som representerer Krabyskogen Motorsport, kjør- te sin første landsfinale. Emil Sivesind fra Bøverbru var best av alle under helgas landsfinale i bilcross for juni- or. (Foto: Privat).

I midten av juli gikk det et lite ras nord for Byrud. Sikringsarbeid er i gang. Her har oppryddingen akkurat startet. (Foto: Jon Olav Andersen).

Made with FlippingBook - Online catalogs